“W zielone gramy” – REKRUTACJA NADAL TRWA!!!

Zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją aktywność społeczną i wprowadzić pozytywne zmiany w temacie ochrony środowiska i przestrzeni publicznej do udziału w naszym projekcie ekologicznym “W zielone gramy”!

Dołącz do projektu i zagraj z nami w zielone!

Zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją aktywność społeczną i wprowadzić pozytywne zmiany w temacie ochrony środowiska i przestrzeni publicznej do udziału w naszym projekcie ekologicznym “W zielone gramy”! 

Jakich osób poszukujemy?

  • pełnoletnich, zamieszkujących powiat zgierski, w szczególności Miasto Zgierz;

  • zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu publicznego itp.;

  • posiadających podstawową wiedzę w tematyce projektu lub wykształcenie w danym obszarze (np. z zakresu nauk społecznych, o środowisku, gospodarki przestrzennej itp.);

  • zmotywowanych do realizacji kilkumiesięcznego grupowego projektu.

Na czym polega projekt?

Do udziału w projekcie zaprosimy 12 osób, których zadaniem będzie przeprowadzenie Zielonej Inicjatywy Lokalnej na terenie Zgierza lub sąsiednich gmin powiatu zgierskiego, związanej z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. Inicjatywy będą realizowane w 3 grupach tematycznych zgodnych z zainteresowaniami i celami osób uczestniczących w projekcie.

W ramach inicjatywy wykorzystacie narzędzia partycypacji społecznej, włączycie do działania mieszkańców i mieszkanki oraz lokalne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, skorzystacie również ze wsparcia eksperckiego. Efektem inicjatyw mogą być widoczne zmiany w przestrzeni miejskiej – np. zagospodarowanie terenów zielonych i wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, jak również wypracowanie rekomendacji, raportu, projekt uchwały lub koalicja mieszkańców, organizacji i instytucji. 

Wszystkie Wasze działania oraz rekomendacje znajdą się w publikacji przygotowanej na koniec projektu, służącej zwiększeniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek na temat ochrony środowiska i wsparciu ich udziału w konsultowaniu spraw lokalnych

HARMONOGRAM PROJEKTU

  • przyjmowanie zgłoszeń: do 15 grudnia 2023 r.;

  • rozmowy z kandydatami/kandydatkami oraz wyniki rekrutacji: do końca grudnia 2023 r.

  • warsztaty integracyjno-edukacyjne: koniec 2023 r. – maj 2024 w pobliżu Zgierza

  • cykl 6 warsztatów specjalistycznych (po 4 h) – styczeń 2023 – maj 2024;

  • realizacja Zielonych Inicjatyw Lokalnych: do czerwca 2024;

  • wyjazdowe warsztaty ewaluacyjne: czerwiec 2024;

W projekcie otrzymacie:

  1. Finansowe wsparcie: budżet w wysokości 5 000 zł dla każdej z 3 grup stworzonych przez osoby uczestniczące w projekcie podczas pierwszych warsztatów, który może zostać przeznaczony np. na badania ankietowe/fokusowe, mapowanie terenu, otwarte warsztaty z ekspertami, spotkania tematyczne w szkołach, spacery badawcze, wycieczki, debaty, zakup sprzętu lub inne działania służące realizacji projektu.

  2. Wsparcie eksperckie: zaproszeni eksperci i ekspertki z zakresu ochrony środowiska będą udzielać wsparcia merytorycznego i doradztwa w trakcie trwania projektu. Będą dostępni, aby odpowiedzieć na Wasze pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi się spotkacie.

  3. Warsztaty specjalistyczne z zakresu prawa dotyczącego ochrony środowiska, narzędzi partycypacji społecznej, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dobrych praktyk odpornych miast, projektowania dostępnej przestrzeni oraz działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekologii.

co należy zrobić?

Do 15 grudnia prześlij formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej 🙂

W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@ezg.info.pl lub telefoniczny pod numerem 665 461 145.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – WYNIKI KONKURSU

Uwaga, uwaga!
Mamy już rozstrzygnięcie konkursu na WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE!
To WY wybraliście beneficjentów: instytucje i organizacje, którym chcecie udzielić wsparcia i poświęcić „roboczogodziny” Waszej wolontariackiej aktywności, a My z wielką radością udzielimy wsparcia Waszym działaniom 🙂

Uwaga, uwaga!
Mamy już rozstrzygnięcie konkursu na 
WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE!
To WY wybraliście beneficjentów: instytucje i organizacje, którym chcecie udzielić wsparcia i poświęcić „roboczogodziny” Waszej wolontariackiej aktywności, a My z wielką radością udzielimy wsparcia Waszym działaniom :)
 

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty młodzieżowe:

  1. Harcerskiej Sztafety Rowerowej po Ogień Niepodległości, który dotrze do nas do Zgierza
   już 11 listopada w Święto Niepodległości

  2. Występu świątecznego Świetlików (dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Przystań) dla Seniorów  z DPS połączonego z przygotowaniem kartek świątecznych dla osób starszych i samotnych

  3. Organizacji konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej „Żołnierz oczami dziecka” połączonego z wielkim finałem, na którym wystąpi kompania reprezentacyjna uczniów Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych z Ostrowa  z pokazem musztry paradnej oraz taktyki wojskowej

  4. Naprawy wianków i innych nakryć głowy dla ZPiT Boruta, która zostanie wykonana w pracowni plastycznej  MOKu zgodnie z etnograficznymi wymaganiami dla danych regionów

 

PROJEKTY OSÓB DOROSŁYCH

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty osób dorosłych:

  1. Organizacji Dnia Piękności dla podopiecznych CARE przez uczennice  kształcące się w Zgierskiej Szkole Policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych 

  2. Organizacji spotkania świątecznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych angażujących się w tworzenie Zespołu Pieśni i Tańca Boruta istniejącego w Zgierzu już 56 lat

  3. Organizacji w SOSW cyklu warsztatów Współpraca zawsze się opłaca, mającego na celu integrację uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami z młodzieżą z innych zgierskich szkół

  4. Wydruku Kalendarza promującego folklor, do którego zapozują tancerze i tancerki ZPiT Boruta

CZEGO DOTYCZYŁ KONKURS?

Konkurs „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” był elementem programu mikrodziałań dla aktywnych osób biorących udział w akcjach wolontariackich w ramach wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych w powiecie zgierskim. Zrealizowany został przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu sfinansowanego z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Pula dostępnych środków przeznaczonych na realizację działań konkursowych wynosiła 16.000zł z czego: 8000zł na inicjatywy osób dorosłych i 8000zł na inicjatywy młodzieżowe osób niepełnoletnich.

gRATULUJEMY 🙂

Autorom i Autorkom wniosków konkursowych, które otrzymały dofinansowanie serdecznie GRATULUJEMY pomysłów i cieszymy się z możliwości dołożenia cegiełki do realizacji WASZYCH inicjatyw wolontariackich i wsparcia bliskich WASZYM sercom beneficjentów.

Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie ze wskazanymi we wnioskach liderami inicjatyw, w celu ustalenia daty podpisania umowy na wydatkowanie przyznanego grantu i uzgodnienia szczegółów realizacji inicjatywy.

 

Akademia EZG 2.0 – Zapraszamy na cykl szkoleń :)

Stowarzyszenie EZG zaprasza pełnoletnie osoby początkujące lub chętne do rozpoczęcia aktywności społecznej do udziału w cyklu szkoleń “Akademia EZG”. Można zapisać się na dowolną liczbę warsztatów!

Stowarzyszenie EZG zaprasza pełnoletnie osoby początkujące lub chętne do rozpoczęcia aktywności społecznej do udziału w cyklu szkoleń “Akademia EZG”. Można zapisać się na dowolną liczbę warsztatów!  Zgłoszenia prosimy wysyłać maksymalnie na dzień przed szkoleniami.

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

pROJEKTY SPOŁECZNE OD KUCHNI

16 LISTOPADA (CZWARTEK), GODZ. 17-20

Podczas warsztatów dowiesz się, jak pozyskiwać fundusze na działalność społeczną i jak dobrze realizować projekt przy użyciu ciekawych narzędzi.

Prowadzący: Kuba Kobyliński, prezes zarządu Fundacji EduKABE, etnolog i księgowy, certyfikowany menedżer projektów.

I Ty możesz zostać przewodnikiem!

20 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 17-20

Warsztaty poświęcone organizacji spacerów turystycznych i zwiedzaniu miasta. Dowiesz się, jak wyszukiwać i promować ciekawostki nie tylko historyczne!

Prowadząca: Justyna Tomaszewska (JustLodz), edukatorka, licencjonowana przewodniczka po Łodzi, była specjalistka ds. promocji w Centrum Dialogu.

Out of the box: Odkryj Potencjał Twórczy

28 LISTOPADA (WTOREK), GODZ. 17-20

Warsztat ma na celu pomóc uczestnikom rozwijać swoje umiejętności kreatywne, pokonywać blokady oraz wykorzystywać kreatywność w różnych aspektach życia poprzez tworzenie planu rozwoju kreatywności.

Prowadząca: Aleksandra Szmurlik-Dominguez, wiceprezeska Fundacji Krok do Przodu, specjalistka ds. projektów, koordynatorka projektów międzynarodowych dla młodzieży z ramienia programu Erasmus+.

Słówko o komunikacji, czyli jak rozmawiać skutecznie?

7 GRUDNIA (CZWARTEK), GODZ. 17-20

Dobra komunikacja między ludźmi to podstawa w działalności społecznej. Warto ćwiczyć, żeby rozumieć się lepiej – dzięki tym warsztatom będziesz mieć do tego okazję!

Prowadząca: Barbara Michalska, wiceprezeska Fundacji EduKABE, pedagożka, socjoterapeutka, trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Co należy zrobić?

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie EZG sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2023 PROO.

Zgierskie Wątki – Spacer po cmentarzu

Zapraszamy do wysłuchania opowieści
o dawnej ewangelickiej nekropolii i ludziach tam spoczywających.

Spacer po cmentarzu ewangelickim

Zapraszamy 5 listopada (Niedziela) o godz. 14:30 !

Zapraszamy do wysłuchania opowieści 
o dawnej ewangelickiej nekropolii i ludziach tam spoczywających. 

Podczas spaceru poznacie historię tutejszej mniejszości niemieckiej oraz ludzi, którzy budowali zgierską potęgę włókienniczą. To nie tylko opowieść o bogaczach, ale także o prostych ludziach, którzy stanowili tkankę społeczeństwa tego miasta. Przemysł włókienniczy nie istniałby bez pracy tysięcy robotników, których historia również jest zapisana na tym cmentarzu.

Projekt “Zgierskie Wątki” realizowany przez Stowarzyszenie EZG jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Zgierz. 

DŹWIĘK KULTURY

Zapraszamy na pierwsze wydanie nowego podcastu kulturalnego “Dźwięk Kultury”, w którym Bartek Leszczyński i Kuba Niedziela przybliżą Wam najciekawsze wydarzenia kulturalne w naszym Mieście i nie tylko!

Sfinansowano przez Gminę Miasto Zgierz oraz Powiat Zgierski  w ramach projektu Odkrywając Zgierz.

ODCINKI:

Dźwięk kultury #3

Zapraszamy serdecznie na kolejną audycję z cyklu “Dźwięk Kultury”! Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych seniorów w sieci? Co obejrzeć w zgierskim kinie? …

Dźwięk kultury #2

Co słychać w zgierskim Muzeum? Na co wybrać się do kina? Kim są znamienici goście którzy już niebawem zagoszczą w naszym mieście? …

Dźwięk kultury #1

Zapraszamy na pierwsze wydanie nowego podcastu kulturalnego “Dźwięk Kultury”, w którym Bartek Leszczyński i Kuba Niedziela przybliżą Wam najciekawsze wydarzenia kulturalne w …

Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – już ruszają!!!

Jeśli jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów,
Jeśli masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariuszy, Jeśli chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego,
Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:)

Jeśli jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów, Jeśli masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariuszy, Jeśli chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego, Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:

MINI GRANTY na realizację
WOLONTARIACKICH I MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW LOKALNYCH

Ogłaszamy konkurs na wolontariackie i młodzieżowe inicjatywy lokalne (na rzecz beneficjentów, których sami sobie wybierzecie), w ramach których sfinansujemy min. 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy (min. 4 inicjatywy realizowane osoby dorosłe i min. 4 inicjatywy młodzieżowe realizowane przez osoby niepełnoletnie).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób, z wyznaczonym liderem, (pełnoletnim w przypadku inicjatyw młodzieżowych lub grup mieszanych), które w okresie 18.10.-31.10.2023 r. zgłoszą swoją koncepcję inicjatywy na  „WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE”.

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie od 1000zł do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów WYBRANYCH PRZEZ WAS instytucji, grup potrzebujących wsparcia t.j. placówki oświatowe, domy pomocy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, itp. Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, czy co tam Wam w duszy i w sercu gra….

Co należy zrobić?

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”;

  • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” do dn. 31.10.2023 r. dostępnego tutaj w formularzu google lub w innej formie uzgodnionej z przedstawicielem Operatora;

  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu,
   p. Anetą Szymańską-Kubiak (e-mail stowarzyszenie@ezg.info.pl  tel. 665 46 11 45).

  • W razie wygranej w konkursie zarejestrować się (wszyscy członkowie zespołu realizującego projekt dofinansowany grantem w niniejszym konkursie)  w Systemie Obsługi Wolontariatu – służymy pomocą jak to zrobić 🙂

  • DZIAŁAĆ!!!!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarność – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Rajd ze Sztafetą Rowerową “Ogień Niepodległości” – Zgierskie Wątki

Niedziela 8 października 2023,
godz. 15:00

Wraz z Harcerską Sztafetą Rowerową “Ogień Niepodległości”, która od ponad 20 lat przywozi ogień z grobów zgierskich legionistów walczących w bitwie pod Kostiuchnówką, zapraszamy na rajd rowerowy.

Trenuj ze sztafetą przed kolejnym wyjazdem, przejedź z nimi rowerową trasę związaną ze Zgierską niepodległością. Sztafeta co roku przejeżdża setki kilometrów, upamiętniając walkę Polaków o niepodległość. Robią to w celu odtworzenia przedwojennej tradycji, kiedy ocaleli legioniści, przywozili ogień z grobów swoich towarzyszy broni.

Ogień wieziony przez harcerzy składany jest podczas obchodów państwowych 11 listopada na grobie nieznanego żołnierza. Bądź częścią tej historii.

Na wszystkich uczestników na mecie wycieczki czekać bezie ognisko z kiełbaskami 🙂

Zapraszamy 🙂

Do akcji możecie dołączyć również na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/s/

Dzień Tkacza / Tkaczki

Niedziela 8 października 2023
10:00 - 16:00

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznej
edycji Dnia Tkacza / Tkaczki!

Historia akcji

Pomysł organizowania Dnia Tkaczki w pierwszy październikowy weekend zrodził się w Nowym Odrowążku, gdzie Stowarzyszenie RDEST obchodziło taki dzień już w 2008 roku. Od 2009 roku Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu – mieście XIX-wiecznych tkaczy i XX-wiecznych tkaczek oraz włókniarek organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni” we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Centrum Konserwacji Drewna oraz Stowarzyszenie EZG. W wydarzenie włączały się też inne organizacje pozarządowe, szkoły. To okazja do przywołania wątków przeszłości oraz dokonań twórców i dawnych mieszkańców tego miasta.

Lata dwudzieste XIX wieku to czas szczególnego rozwoju i napływu do Zgierza rzemieślników z Europy: tkaczy, farbiarzy, wykańczaczy, którzy otrzymywali nieodpłatnie działkę pod budowę domu oraz założenie ogrodu, projekt domu i drewno na budowę. Na kamiennej podbudowie wzniesiono około 300 piętrowych domów drewnianych. Zgierz stał się przodującym ośrodkiem sukienniczym w całym Królestwie Polskim i dużym ośrodkiem miejskim. W 1829 roku uzyskał, jako pierwsze wśród miast okręgu, prawa przysługujące miastom wojewódzkim. Był drugim po Warszawie ośrodkiem handlu suknem. W Zgierzu zadbano wtedy o stworzenie możliwości, które zachęcały ludzi do współdziałania na rzecz podniesienia jakości życia własnego i całej społeczności. W ciągu kilku lat zbudowano szkołę ewangelicko-katolicką (pierwsza w okręgu łódzkim), Ogród Publiczny Spacerowy, katolicką farę, kościół protestancki, synagogę, ratusz, Łaźnię Miejską z krytą pływalnią (druga w Polsce, działa do dziś).

Warto o tym pamiętać, bo o sukcesie zdecydowały mądre decyzje i pracowitość mieszkańców, którzy chcieli tu stworzyć miasto szczęśliwe.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego

ZAPRASZAMY 🙂

Możecie również dołączyć do akcji na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/

Ogłoszenie o pracę!

Stowarzyszenie EZG poszukuje osoby na stanowisko “Koordynator_ka Wolontariatu”.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, (w trakcie studiów) lub wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • doświadczenie w działalności społecznej (np. z młodzieżą lub osobami dorosłymi, zarządzanie projektami lub zespołami.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów dotyczących organizacji pozarządowych, działalności pożytku publicznego i wolontariatu;
 • wcześniejszy udział w szkoleniach dla wolontariuszy lub koordynatorów wolontariatu (np. posiadanie certyfikatu);
 • prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • organizacja i rozwój wolontariatu długoterminowego i e-wolontariatu, planowanie kierunków działań w powiecie zgierskim (poprzez Klub Aktywnej Młodzieży i Kuźnię Wolontariatu – dla osób dorosłych)
 • pozyskiwanie nowych wolontariuszy (niepełnoletnich i dorosłych), koordynowanie i monitorowanie ich pracy, w tym rozliczanie godzin w Systemie Obsługi Wolontariatu (co najmniej 4500 godz. rocznie);
 • wspieranie wolontariuszy w działaniach (stacjonarnie i zdalnie), w tym bieżąca komunikacja, organizacja akcji, happeningów, spotkań, szkoleń, warsztatów i wyjazdów;
 • koordynacja i promocja naboru Młodzieżowych i Wolontariackich Inicjatyw Lokalnych (8 rocznie), wizyt studyjnych (1 rocznie);
 • udział w szkoleniach, tutoringu i wydarzeniach dotyczących wolontariatu, przewidzianych w projekcie;
 • nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami poszukującymi wolontariuszy;
 • stały kontakt z Zarządem Stowarzyszenia i wspieranie innych działań w obszarach młodzieżowym i obywatelsko-społecznym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w zadaniowym trybie pracy (w tym weekendy);
 • wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach i projektach Stowarzyszenia;
 • przyjazną atmosferę pracy i społecznie zaangażowany zespół.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: stowarzyszenie@ezg.info.pl Termin składania aplikacji: 25 września 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie EZG dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”