Zgierz Ma Talent 2021

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu artystycznego “Zgierz Ma Talent” 2021! Uczestnikami konkursu mogą być młode osoby w wieku 13-21 lat zamieszkujące lub uczące się w Zgierzu lub gminie Zgierz, które posiadają talent artystyczny (wokalny, taneczny, instrumentalny, plastyczny itd.)

Konkurs odbędzie się w formie online poprzez transmisję internetową w dniu 14 listopada 2021 r. (niedziela) na kanale Facebook Stowarzyszenia EZG. Transmisja internetowa będzie zawierać filmy przesłane przez uczestników, prezentujące ich zdolności.

Laureatów wybierze wspólnie Jury oraz Publiczność, głosująca w dniu transmisji. Nagrodami za trzy najlepsze miejsca oraz dwa wyróżnienia będą bony artystyczne na zakupy rzeczowe związane z talentem uczestników od 100 do 500 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3-minutowy film prezentujący talent uczestnika oraz formularz zgłoszeniowy (skan/zdjęcie) do 5 listopada 2021 r. na adres mail: stowarzyszenie@ezg.info.pl.

Przewidywana liczba występów konkursowych wynosi 10.

Konkurs odbywa się w ramach projektu “Odkrywając Zgierz” realizowanego przez Stowarzyszenie EZG dzięki dotacji Powiatu Zgierskiego i Gminy Miasto Zgierz.

Spotkanie z behawiorystką zwierzęcą

Pierwsza inicjatywa odbywająca się w ramach Przyrodniczej KAMpanii za nami!

Dziś odwiedziła nas behawiorystka zwierzęca. Dowiedzieliśmy się bardzo pożytecznych rzeczy, wiemy na jakie zachowania psów zwracać uwagę zanim nas ugryzie. Zapraszamy do śledzenia i udziału w kolejnych przyrodniczych działaniach 😉

Działanie realizowane z ”Mini grantów na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

Wyniki II naboru Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych

Wyłoniliśmy kolejne 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych, które w najbliższych miesiącach pojawią się w zgierskich szkołach i przestrzeni miejskiej. Pomysły zgłosiła młodzież z naszego miasta w wieku 14-18 lat.

 • “Zgierska Amatorska Liga Siatkówki”
 • “Angielski jest wszędzie. English is everywhere” (nauka języka angielskiego z wykorzystaniem sprzętu muzycznego w Szkole Podstawowej nr 5)
 • “Kolor i ruch” (wykorzystanie gier korytarzowych na lekcjach wf-u w Szkole Podstawowej nr 11)
 • “Mól komiksowy” (bookcrossing komiksów w SP 11)
 • “Warsztaty samoobrony dla dziewcząt i kobiet”

Te i wcześniej wybrane działania rozpoczną się już w październiku i potrwają nawet do stycznia. Zachęcamy do ich śledzenia i aktywnego uczestnictwa. Inicjatywy są dofinansowane w ramach naszego projektu “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

“Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”

Weekend spędzamy z młodymi liderami i liderkami na szkoleniu z pracy w grupie i z grupą, ćwiczymy komunikację, uczymy się o motywacji, a w przerwie od szkoleń integrujemy się.

Trenerem podczas zajęć był Julian Czurko (Masterkey), a wyjazd zorganizowało Biuro Podróży Ready To Go.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”.

X Festiwal Modeli Redukcyjnych w Łasku

Mamy już pierwsze sukcesy młodych, zgierskich modelarzy!

Nasi klubowicze mieli okazję zaprezentować się na X Festiwalu Modeli Redukcyjnych w Łasku, a teraz szykują się na XVII Międzynarodowy Festiwal Modelarski Bytom. Jeśli chcecie dołączyć do naszych cotygodniowych warsztatów modelarskich to zapraszamy do kontaktu

Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwszych 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych otrzymało dofinansowanie! Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty:

 • „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna i seksualna na miarę XXI w.” (warsztaty dla młodzieży i grupa edukacyjna w social mediach)
 • „Hotele dla owadów w centrum miasta” (warsztaty edukacyjne i budowa domków dla pszczół)
 • „Imprezowo i wesoło” (nagłośnienie wydarzeń szkolnych i wprowadzenie ekologicznych dekoracji świątecznych)
 • „Reader’s Corner w SP4” (wypożyczalnia książek i czasopism w języku angielskim dla uczniów)
 • „Zdrowo i kolorowo” (działania sportowe na obiektach MOSiR i spacery nordic walking)

Do 4 października potrwa II nabór wniosków, w którym wyłonimy kolejne 5 inicjatyw.

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie kolejnych 5 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG:

 • organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych,
 • promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa,
 • rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia i sportu,
 • usprawnienie transportu zbiorowego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom,
 • integracja międzypokoleniowa z seniorami.

W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw.

Inicjatywy będą mogły być realizowane do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl w terminie do 4 października 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne.

Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przyrodnicza KAMpania

Ruszamy z Przyrodniczą KAMpanią!

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”. Dziś chcemy Wam przedstawić nasze działanie.

Poza wspólnym przyswajaniem materiału, odbędzie się kilka spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin ( w tym z behawiorystką zwierzęcą – specjalistką od psich zachowań, leśnikiem, ratownikiem medycznym).

XI Paka dla Uczniaka

11. Paka dla Uczniaka za nami – w nowym miejscu, ale w niezmiennie świetnej i przyjemnej atmosferze! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej akcji, wspierając aktywną i zdolną zgierską młodzież.

11 edycja Paki dla Uczniaka za nami, ale cały czas możecie dokładać się do celu naszej akcji poprzez zakupy internetowe! Wystarczy, że zarejestrujecie się na portalu FaniMani.pl, a ok. 2% wartości Waszych zakupów za książki, ubrania lub jedzenie dla zwierząt będzie zasilało nasz fundusz aktywnej i zdolnej młodzieży 🙂

Warsztaty rysowania mangi

Zapraszamy na warsztaty rysowania mangi, które odbędą się 12 września w godz. 10.00-18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu! Udział w zajęciach jest bezpłatny i otwarty dla zgierskiej młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów.

Wstępny program zajęć:
• scenariusz i postaci bohaterów;
• układ kadrów, kompozycja i dymki;
• kod językowy mangi oraz rastry;
• komponowanie całości i korekta prac.

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (najpóźniej do 9 września): https://forms.office.com/r/sfY4e7Hxbu

Materiały plastyczne (ołówki i kartki) zapewnia organizator. Osoby chętne mogą wziąć ze sobą tablet graficzny z komputerem lub sam tablet z możliwością rysowania po nim. W trakcie przerwy uczestnicy warsztatów będą mogli skonsultować swoje wcześniejsze prace z prowadzącym.

Zajęcia poprowadzi Enrique Orozco / Hatsuraikun
Zajmuje się mangowym rysunkiem i animacją w formacie cyfrowym i tradycyjnym. Prowadzi cykliczne warsztaty “Mangowi Bohaterowie” we współpracy z Fundacją Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.

IG: https://www.instagram.com/hatsuraikun/
FB: https://www.facebook.com/AdvancingTurtles/

Działanie „Zgierska Manga” dofinansowano ze środków Centrum Kultury Dziecka, filii nr 1 MOK w Zgierzu, w ramach konkursu „Kultura na ulice 2021”.

(zdjęcie w tle wydarzenia autorstwa Mariki Cynkier pochodzi z opowiadania “Wiadomość z przeszłości” wydanej w tomie opowiadań “Zgierzopis”)

Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – zgłoś swój pomysł

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG – kultura, edukacja, ekologia, sport, przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy wysłać na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl do 12 września br. Inicjatywy będą mogły być realizowane pomiędzy 20 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.