EZG z dotacją dla OPP!

Świetna wiadomość w okresie zbierania 1%! Otrzymaliśmy dotację 9 tys. zł z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego na zadanie “O 1% fajniejszy Zgierz”.

Dzięki projektowi odświeżymy naszą przestrzeń pod kątem potrzeb Klub Aktywnej Młodzieży EZG (m. in. pufy i gry), zakupimy nowy sprzęt warsztatowy i nagłośnienie, a kadra prowadząca zajęcia dla dzieci i młodzieży skorzysta z dofinansowań do certyfikowanych szkoleń i materiałów edukacyjnych.

Fundusz prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Spotkanie z ratownikiem

W ramach ostatniej części Przyrodniczej KAMpanii mamy dla Was krótkie filmiki z udzielania pierwszej pomocy. Nie wiadomo, kiedy te zasady mogą się przydać, a często w stresie możemy o nich zapomnieć. LINK

Naszymi instruktorami byli reprezentanci OSP w Białej. Z tego miejsca dziękujemy bardzo Regionalnemu Centrum Wolontariatu “Centerko” za wsparcie na każdym kroku naszych działań

Działanie realizowane z ”Mini grantów na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

Spotkanie z leśnikiem

Dziś w ramach Przyrodniczej KAMpanii odwiedziliśmy Świetlicę środowiskową ”Przystań”. Gościem był pan Mateusz z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i opowiadał nam o pszczołach samotnicach.

Dziękujemy bardzo za interesującą prelekcję!

Działanie realizowane z ”Mini grantów na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

Lista konkursowa Zgierz Ma Talent 2021

Prezentujemy listę uczestniczek i uczestników konkursu “Zgierz Ma Talent 2021”! Transmisja online odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godz. 17.00 na Facebooku.

1️⃣ Aleksandra Cyrulińska (śpiew)

2️⃣ Jakub Graczyk (produkcja muzyki elektronicznej)

3️⃣ Natalia Juźwicka (śpiew)

4️⃣ Róża Stępniak (klarnet)

5️⃣ Amelia Matusiak (śpiew)

6️⃣ Karolina Dębowska (makijaż artystyczny)

7️⃣ Jakub Wojtaszczyk (śpiew)

8️⃣ Antonina Witkosz (śpiew+pianino)

9️⃣ Damian Zakrzewski (modelarstwo)

???? Julia Dębowska (śpiew)

Przypominamy, że o wynikach konkursu w połowie zdecyduje Publiczność, która będzie oddawać swój głos w niedzielę przez Internet.

Spotkanie z behawiorystką zwierzęcą

Pierwsza inicjatywa odbywająca się w ramach Przyrodniczej KAMpanii za nami!

Dziś odwiedziła nas behawiorystka zwierzęca. Dowiedzieliśmy się bardzo pożytecznych rzeczy, wiemy na jakie zachowania psów zwracać uwagę zanim nas ugryzie. Zapraszamy do śledzenia i udziału w kolejnych przyrodniczych działaniach 😉

Działanie realizowane z ”Mini grantów na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

Wyniki II naboru Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych

Wyłoniliśmy kolejne 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych, które w najbliższych miesiącach pojawią się w zgierskich szkołach i przestrzeni miejskiej. Pomysły zgłosiła młodzież z naszego miasta w wieku 14-18 lat.

 • “Zgierska Amatorska Liga Siatkówki”
 • “Angielski jest wszędzie. English is everywhere” (nauka języka angielskiego z wykorzystaniem sprzętu muzycznego w Szkole Podstawowej nr 5)
 • “Kolor i ruch” (wykorzystanie gier korytarzowych na lekcjach wf-u w Szkole Podstawowej nr 11)
 • “Mól komiksowy” (bookcrossing komiksów w SP 11)
 • “Warsztaty samoobrony dla dziewcząt i kobiet”

Te i wcześniej wybrane działania rozpoczną się już w październiku i potrwają nawet do stycznia. Zachęcamy do ich śledzenia i aktywnego uczestnictwa. Inicjatywy są dofinansowane w ramach naszego projektu “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwszych 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych otrzymało dofinansowanie! Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty:

 • „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna i seksualna na miarę XXI w.” (warsztaty dla młodzieży i grupa edukacyjna w social mediach)
 • „Hotele dla owadów w centrum miasta” (warsztaty edukacyjne i budowa domków dla pszczół)
 • „Imprezowo i wesoło” (nagłośnienie wydarzeń szkolnych i wprowadzenie ekologicznych dekoracji świątecznych)
 • „Reader’s Corner w SP4” (wypożyczalnia książek i czasopism w języku angielskim dla uczniów)
 • „Zdrowo i kolorowo” (działania sportowe na obiektach MOSiR i spacery nordic walking)

Do 4 października potrwa II nabór wniosków, w którym wyłonimy kolejne 5 inicjatyw.

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie kolejnych 5 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG:

 • organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych,
 • promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa,
 • rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia i sportu,
 • usprawnienie transportu zbiorowego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom,
 • integracja międzypokoleniowa z seniorami.

W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw.

Inicjatywy będą mogły być realizowane do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl w terminie do 4 października 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne.

Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przyrodnicza KAMpania

Ruszamy z Przyrodniczą KAMpanią!

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”. Dziś chcemy Wam przedstawić nasze działanie.

Poza wspólnym przyswajaniem materiału, odbędzie się kilka spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin ( w tym z behawiorystką zwierzęcą – specjalistką od psich zachowań, leśnikiem, ratownikiem medycznym).

Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – zgłoś swój pomysł

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG – kultura, edukacja, ekologia, sport, przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy wysłać na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl do 12 września br. Inicjatywy będą mogły być realizowane pomiędzy 20 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Porwany Jasiek Krusche odnaleziony!

Na ulicach Miasta Tkaczy, Długiej czy 1 Maja odbyła się gra miejska Porwanie w starym Zgierzu, organizowana przez Klub Aktywnej Młodzieży EZG we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza.

Do udziału zgłosiły się trzy drużyny, łącznie w grze udział wzięło 10 osób. Zwyciężyła grupa w składzie: Kinga Bieniek Milena Bieniek – Cwońda i Martyna Dybowska. Gracze mieli do rozwiązania różnego rodzaju zadania służące odnalezieniu porwanego (ale tylko w grze!) małego Jana Krusche.

Koordynatorką działania była Karolina Karolewska.