INICJATYWY NA RZECZ OSÓB ŚRODOWISKA TRZECIEGO WIEKU

Projekty skierowane do osób 60+ w ramach dotacji Gminy Miasto Zgierz.

2021 : MEDIALNI SENIORZY

Celem zadania w 2021 roku była edukacja seniorów w zakresie nowoczesnych technologii poprzez stworzenie filmów tutorialowych, którymi autorami i autorkami są młodzi ludzie ze Stowarzyszenia oraz cykl audycji internetowych kierowanych do seniorów.

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz. Wartość dotacji – 6 tys. zł.

2020 : AKTYWNI SENIORZY - MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA

Celem zadania w 2020 roku była edukacja seniorów w zakresie nowoczesnych technologii poprzez stworzenie filmów tutorialowych, którymi autorami i autorkami są młodzi ludzie ze Stowarzyszenia. W ramach zadania powstało 20 kilkuminutowych filmów instruujących seniorów jak korzystać z telefonu, Internetu lub jak przygotowywać współczesne potrawy.

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz. Wartość dotacji – 5 tys. zł.