KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY

Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to akcja odbywająca się w okresie 25 listopada – 10 grudnia, podejmująca tematykę przeciwdziałania przemocy. Stowarzyszenie EZG było głównym realizatorem kampanii w latach 2010-2014, realizując konferencje, warsztaty i inne działania profilaktyczne.

Stowarzyszenie włączyło się w organizację kampanii w Zgierzu w momencie trwania jej III edycji, rok rocznie proponując nowe hasło:

    • 2010 – Dorosłość a dojrzałość,
    • 2011 – Czuję się Kobietą,
    • 2012 – Prawdziwa siła to miłość,
    • 2013 – 16 Dni i co dalej?,
    • 2014 – Trzeźwy umysł – bezpieczny dom.

Podczas Kampanii organizowane były konferencje i debaty z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek zgierskich instytucji społecznych, kulturalnych i organizacji pozarządowych, policji, szkół, władz miasta, mediów; warsztaty i szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych, w szczególności kobiet bądź rodziców, z zakresu m. in. samoobrony, krav magi, cyberprzemocy, domowego bezpieczeństwa finansowego, tańca, zabaw rodziców z dziećmi itp.; bezpłatne poradnictwa prawne i psychologiczne; happeningi, sesje fotograficzne, filmy kampanijne i akcje plakatowe, koncerty i spektakle.

Współpracowaliśmy w głównej mierze z inicjatorem akcji w Zgierzu – Teatrem Art. 51, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Działania zyskiwały patronat mediów lokalnych i władz miasta.

Koordynatorką akcji od początku jej istnienia była Justyna Zielińska.

2012 - Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć: