KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY PROJEKT 2018

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie EZG w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Miasto Zgierz w latach 2018-2019.

Ponad 30-osobowa grupa uczestników i uczestniczek projektu Klub Aktywnej Młodzieży EZG wyjechała na weekend do Kaczyna w Górach Świętokrzyskich, by się zintegrować i zaplanować tegoroczne działania.

Młodzież dołączyła do 3 grup: Kuźnia Wolontariatu, Żywe Lekcje WOS i Młodzieżowa Akademia Historii. Każda z nich przygotowała w Zgierzu swoją inicjatywę – debatę przedwyborczą, obchody Święta Niepodległości oraz kampanię społeczną. Podczas wyjazdu zdobyli od swoich opiekunów niezbędną do tego wiedzę.

W wolnych od nauki chwilach zwiedzali Zamek Krzyżtopór, wspinali się na Łysą Górę, wędrowali po parku linowym oraz ćwiczyli umiejętności łucznicze. 🙂

Projekt został dofinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wyjazd zorganizowało Biuro Podróży Ready To Go!

Kuźnia Wolontariatu

Kuźnia Wolontariatu – jedna z grup Klubu Aktywnej Młodzieży – organizowała kampanię – Nie daj nabić się w butelkę.

Przez kilka miesięcy przeprowadzili wiele akcji podejmujących temat alkoholizmu wśród młodzieży: zorganizowali happening w Parku Miejskiego, prowadzili grupę społecznościową, zaprosili zgierską młodzież do udziału w konkursie graficzno-plastycznym.

 

Celem jednej z grup Kuźni Wolontariatu było zrozumienie, jak postrzegają świat osoby niewidome oraz jakiej pomocy potrzebują. Kasia, Tomek i Szymon odwiedzili w tym celu koło Polskiego Związku Niewidomych w Zgierzu i ćwiczyli wykonywanie codziennych czynności “pozbawieni” zmysłu wzroku. Był to pierwszy krok w przygotowaniu poradnika dla wolontariuszy w ramach Klubu Aktywnej Młodzieży EZG. 

 

Kolejna grupa Kuźni Wolontariatu: Milena, Mikołaj, Mateusz i Szymon odwiedzili natomiast schronisko Medor, by zorientować się jak pomagać mogą tam wolontariusze i wolontariuszki. 

Współpraca z drugim człowiekiem wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego członkowie Kuźni Wolontariatu wzięli udział w kolejnych warsztatach Pracownia Kontaktu – odkrywamy wspólnie świat w relacji. Tematem spotkania było świadome i samodzielne budowanie swojego życia i branie odpowiedzialności za siebie.

Z okazji Dnia Matki pod hasłem “Wolontariusze Seniorom” uczestnicy Klubu Aktywnej Młodzieży spotkali się z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu “Senior-Wigor”.  

Popołudnie minęło przy wspólnym śpiewaniu i recytowaniu oraz grze w kalambury. Seniorzy otrzymali pamiątkowe magnesy i przypinki. Działanie jest elementem współpracy grupy “Kuźnia Wolontariatu” i zgierskich seniorów.

Żywe lekcje WOS-u

Członkowie i członkinie grupy Żywe Lekcje WOS podczas sesji Rady Miasto Zgierz 30 maja 2019 roku zaprezentowali 8 rekomendacji w obszarach funkcjonowania komunikacji miejskiej, oferty sportowo-rekreacyjnej oraz miejsc spotkań i rozrywki dla młodzieży:

✅ uruchomienie nocnego autobusu w weekendy;

✅ zainstalowanie biletomatów w miejskich autobusach;

✅ darmowe przejazdy dla młodzieży ze zgierskich szkół;

✅ Klub Młodzieżowy z ofertą zajęć;

✅ aplikacja geocaching promująca lokalne atrakcje;

✅ rozbudowa dróg rowerowych;

✅ stworzenie parku trampolinowego;

✅ zorganizowanie pola do gry w paintball.

Propozycje zostały opracowane w oparciu o badania, w których udział wzięło pół tysiąca młodych osób ze Zgierza! Młodzież przekazała prezydentowi oraz radnym materiał do przeanalizowania.

W gronie ekspertów i ekspertek, którzy pomagali młodzieży w tematach opieki nad bezdomnymi, promowaniu festiwali, straży miejskiej, niestandardowych dyscyplin sportowych na wf-ie, parku dla psów i opieki nad zwierzętami, rewitalizacji Malinki i infrastruktury rowerowej znaleźli się: Ilona Majewska (Stowarzyszenie Tkalnia), Anna Perek (Teatr Art. 51), Aneta Szymańska-Kubiak (ATENA Szkolenia BHP), Tomasz Miśkiewicz (wuefista), Agnieszka Wojciechowska (behawiorystka i psycholożka psów) oraz Piotr Salata-Kochanowski (urbanista SKN SPATIUM).

Młodzieżowa Akademia Historii

Młodzież biorąca udział w projekcie ”Zachować pamięć, odkryć ślady” zaprezentowała wystawę projektową. Wernisaż ekspozycji stworzonych przez uczestników wspólnego projektu, Stowarzyszenie EZG i Muzeum Miasta Zgierza odbył się 7 grudnia 2017 roku. Projekt ten miał za zadanie pokazać historię wielokulturowego miasta, jakim był Zgierz.

Zadaniem młodzieży uczestniczącej w „Młodzieżowej Akademii Historii” było między innymi:

  • udział w warsztatach edukacyjnych, w tym w wyjeździe do Warszawy i Łodzi;
  • obecność podczas wybranych weekendowych spacerów historycznych;
  • przygotowanie planszowej wystawy edukacyjnej we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza
  • wyjazdowy obóz historyczny, tworzenie filmów i zbieranie materiałów do broszury –
   nowy projekt o Zgierskich Siłaczkach