MASZ GŁOS

Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

Stowarzyszenie EZG bierze udział w akcji od 2014 r., mając na koncie nagrodę Super Samorząd i wyróżnienie w akcji.

2023

 

 

 

 

 

W ramach akcji Jakub Kwiatkowski i Oliwier Klamerus postawili sobie ambitny cel zbadania i analizy potrzeb młodych Zgierzan i zorganizowanie debaty kandydatów do Sejmu. Od tego roku koordynatorem działań w regionie łódzkim jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.