ZGIERSKIE DYKTANDO

Stowarzyszenie było organizatorem I oraz II Zgierskiego Otwartego Dyktanda na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dyktando odbywało się przy okazji miejskich imprez: Święto Miasta Zgierza (czerwiec 2013) oraz Piknik Rewitalizacji Społecznej (wrzesień 2014).

Celem konkursu była popularyzacja nauki zasad ortografii – teksty w obu przypadkach nawiązywały do tematyki zgierskiej. Udział w dyktandzie wzięli zgierzanie w dwóch kategoriach: otwartej i VIP, w dwóch edycjach łącznie blisko 50 osób.

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia był Jakub Szymański, Powiatowy Mistrz Ortografii 2013.

II Edycja - 2014 rok

Z powodu niewielkiej liczby uczestniczących VIP-ów zorganizowana została tylko jedna kategoria: otwarta. Zwyciężczynią, już po raz drugi, została Agata Tabaszewska. Drugie miejsce zajął Piotr Ogrodowczyk, trzecie zaś – Agnieszka Musielska. Udział w Dyktandzie wzięło 20 osób.