DZIAŁANIA, AKCJE, PROJEKTY

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTY EZG (1)
Aktywna Młodzież - małe kroki, wielkie zmiany

Projekt skierowany do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających lub uczących się w Zgierzu, którzy wzmocnią swoje kompetencje społeczne i liderskie.

spacer-miasto-oczami-dziecka
Odkrywając Zgierz

Projekt dotyczy organizacji warsztatów artystyczno-edukacyjnych, przeprowadzenia spacerów nawiązujących do historii i kultury Miasta Zgierza oraz inicjatyw kulturalnych kierowanych do zgierskiej młodzieży.

Aktywni seniorzy - międzypokoleniowa integracja

Celem zadania jest edukacja seniorów w obszarze nowoczesnych technologii poprzez cykl filmów stworzonych przez młodzież.

AKTUALNE CYKLICZNE AKCJE

paka
Paka dla Uczniaka

Cykliczna akcja odbywająca się pod koniec sierpnia. Od 2011 roku zbieramy artykuły szkolne dla dzieci ze Zgierza. Dzięki wsparciu zgierzan i zgierzanek w 8 edycjach akcji zebraliśmy ponad 320 wyprawek pełnych artykułów szkolnych

Masz Głos
Masz Głos

Stowarzyszenie EZG od 2015 r. włącza się do ogólnopolskiej akcji "Masz Głos" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem programu jest wspieranie mieszkańców i mieszkanek z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

grafikaFIO
Klub Aktywnej Młodzieży EZG

Projekt dotyczył zwiększenia poziomu aktywności społecznej oraz wiedzy obywatelskiej i historycznej poprzez działalność Klubu Aktywnej Młodzieży w trzech modułach: Żywe Lekcje WOS, Młodzieżowa Akademia Historii oraz Kuźnia Wolontariatu.

zgierz-ma-talent-2018
Zgierska Fabryka Talentów

Zgierska Fabryka Talentów to projekt dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza, w ramach którego znajdą się warsztaty w sześciu dziedzinach artystycznych oraz międzyszkolny konkurs "Zgierz Ma Talent".

Zgierskie Siłaczki

Projekt dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie dotyczy upamiętnienia ważnych dla historii miasta zgierzanek. W efekcie powstały filmy edukacyjne oraz gra memory.

Medialni seniorzy

Cykl warsztatów medialnych dla zgierskich seniorów, obejmujących tematykę obsługi nowoczesnej technologii, dziennikarstwa i radia internetowego.

przewodnik
Ilustrowany Przewodnik Turystyczny po mieście i gminie Zgierz

Czy Zgierz może być miastem turystycznym? Ależ oczywiście! Dlatego Stowarzyszenie EZG opracowało "Ilustrowany Przewodnik Turystyczny po mieście i gminie Zgierz", w którym znalazło się dwanaście tras przybliżających Zgierz i powiat zgierski.

polin
Zachować pamięć, odkryć ślady

Projekt "Zachować pamięć, odkryć ślady" był poświęcony wielokulturowej historii Zgierza. Został dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie. Partnerem było Muzeum Miasta Zgierza.

Seniorzy bez barier

Projekt "Seniorzy bez barier" to cykl warsztatów dla seniorów prowadzonych przez młodzież dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza. W cyklu zajęć znalazła się tematyka nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki.

Zgierscy Fabrykanci: historia do wygrania

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra" oraz ze środków Gminy Miasto Zgierz. Trwał od kwietnia do grudnia 2016 r. i został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Urzędem Miasta Zgierza. Wartość projektu to 23 tys. zł.

ilefabrykadala2016
Zgierska roz(g)rywka

Projekt "Zgierska roz(g)rywka" został dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza w 2016 roku. Celem dwóch zorganizowanych gier miejskich była popularyzacja historii naszego miasta wśród zgierskiej młodzieży.

logoFIO
Wzmocnij siłę swojego głosu - obywatelskie media EZG i żywe lekcje WOS

Projekt dotyczył realizacji audycji radiowych o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym w okresie czerwiec-grudzień 2015 r. Został zrealizowany przez Stowarzyszenie EZG w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza. Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dawno temu w Zgierzu

Projekt "Dawno temu w Zgierzu" zrealizowany przez Stowarzyszenie EZG był współfinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz. Głównym rezultatem projektu jest stworzenie przez uczniów i uczennice zgierskich szkół podstawowych 8 bajek o Zgierzu wydanych w formie książeczki oraz słuchowisk.

kreatywny
Autobus do kultury

"Autobus do kultury" to projekt grupy nieformalnej "Na trasie 51", która przy wsparciu Stowarzyszenia EZG podjęła temat lokalnej komunikacji miejskiej. Realizatorzy i realizatorki projektu zaangażowali mieszkańców, by wspólnie zaproponować usprawnienia i promować pozytywne zachowania w zgierskim transporcie zbiorowym.

mwzgierz
Odkrywając międzywojenny Zgierz

Projekt "Odkrywając międzywojenny Zgierz" został dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Trwał od kwietnia do października 2014 roku i był realizowany w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Stowarzyszeniem Tkalnia. Wartość projektu to 20 tys. zł.

swiss
Poznaj siłę swojego głosu - internetowe radio obywatelskie EZG

Projekt dotyczył stworzenia internetowego radia obywatelskiego. Został dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i zrealizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.

Zgrywalizacja - zagraj w mieście

Projekt "Zgrywalizacja - zagraj w mieście!" dofinansowany z programu "Młodzież w działaniu" to kilkutygodniowa gra miejska, w której 5-osobowe grupy rywalizowały o główną nagrodę, uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Równolegle odbywały się warsztaty o tematyce marketingowej i dziennikarskiej.

klucz
Klucz do równości - nie wykluczaj

W 2010 zrealizowaliśmy projekt „Klucz do równości – nie wykluczaj". Wśród działań znalazły się debata młodzieżowa i konferencja nt. przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność i biedę. Projekt został dofinansowany ze środków UE z programu Młodzież w Działaniu.

DAWNE DZIAŁANIA

16
Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to akcja odbywająca się w okresie 25 listopada - 10 grudnia, podejmująca tematykę przeciwdziałania przemocy. Stowarzyszenie EZG było głównym realizatorem kampanii w latach 2010-2014, realizując konferencje, warsztaty i inne działania profilaktyczne.

konkurs_senat
Majowe Dziedzictwo

W latach 2010-2012 Stowarzyszenie organizowało konkurs dla uczniów i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgierskiego oraz sąsiednich: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego i poddębickiego. Celem konkursu była edukacja obywatelska młodzieży irozwijanie jej twórczości w kontekście wiedzy o społeczeństwie, państwie i samorządzie.

dyktand
Zgierskie Dyktando

W celu promocji nauki zasad ortografii oraz pozytywnego spojrzenia na ojczysty język polski, podjęliśmy się organizacji Zgierskiego Dyktanda, do którego zaprosiliśmy mieszkańców Zgierza.. Do tej pory miały miejsce jego trzy edycje. Teksty we wszystkich przypadkach nawiązywały do tematyki zgierskiej.