Zgodnie z obietnicą publikujemy wyniki drugiej edycji konkursu na młodzieżowe i wolontariackie inicjatywy lokalne.

Do Stowarzyszenia EZG wpłynęło 15 wniosków o minigranty na realizację pomysłów wolontariackich. Spośród nich – po burzliwych naradach – jury konkursowe wyłoniło 10 następujących projektów do dofinansowania:

Realizowane przez wolontariuszy dorosłych:

  • Inicjatywa „Folkowe inspiracje” realizowana na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER w Zgierzu,
  • Inicjatywa „Moc serca siła ducha” realizowana na rzecz podopiecznych Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu,
  • Inicjatywa „Poznajmy się” realizowana na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu,
  • Inicjatywa „To nie kupa roboty” realizowana na rzecz Mieszkańców i Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
  • Inicjatywa „Nasz ogród” realizowana na rzecz podopiecznych Hospicjum w Zgierzu.

Realizowane przez wolontariuszy młodzieżowych:

  • Inicjatywa „Dzień energii” realizowana będzie przez młodzież na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany,
  • Inicjatywa „Rodzinny piknik ekologiczny – Jestem EKO” realizowana będzie przez młodzież na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie,
  • Inicjatywa „Drużynowe zawody I pomocy” realizowana będzie przez młodzież na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Cezaka w Zgierzu,
  • Inicjatywa „Promocja ZPiT BORUTA” realizowana będzie przez młodzież na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA w Zgierzu,
  • Inicjatywa „Dzień zdrowia i urody dla włosów” realizowana będzie przez młodzież na rzecz podopiecznych placówek leczniczych i opiekuńczych (Hospicjum, DPS, Care) w Zgierzu.

Łącznie rozdysponujemy kwotę 16.000,00zł na realizację powyższych projektów!!!

Będzie się działo – w mieście, w gminie i w powiecie! W najbliższych dniach liderzy ww. inicjatyw mogą spodziewać się telefonu od naszej Koordynatorki działań wolontariackich, a niezwłocznie po podpisaniu umów na realizację projektów wolontariusze zaangażowani w powyższe inicjatywy mogą „ruszać w miasto” czynić dobro.

 

 

Konkurs „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” jest elementem programu mikrodziałań dla aktywnych osób biorących udział w akcjach wolontariackich w ramach wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych w powiecie zgierskim. Zrealizowany został przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu sfinansowanego z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.