Jeśli jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów, Jeśli masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariuszy, Jeśli chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego, Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:

MINI GRANTY na realizację
WOLONTARIACKICH I MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW LOKALNYCH

Ogłaszamy konkurs na wolontariackie i młodzieżowe inicjatywy lokalne (na rzecz beneficjentów, których sami sobie wybierzecie), w ramach których sfinansujemy min. 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy (min. 4 inicjatywy realizowane osoby dorosłe i min. 4 inicjatywy młodzieżowe realizowane przez osoby niepełnoletnie).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób, z wyznaczonym liderem, (pełnoletnim w przypadku inicjatyw młodzieżowych lub grup mieszanych), które w okresie 18.10.-31.10.2023 r. zgłoszą swoją koncepcję inicjatywy na  „WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE”.

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie od 1000zł do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów WYBRANYCH PRZEZ WAS instytucji, grup potrzebujących wsparcia t.j. placówki oświatowe, domy pomocy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, itp. Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, czy co tam Wam w duszy i w sercu gra….

Co należy zrobić?

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”;

  • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” do dn. 31.10.2023 r. dostępnego tutaj w formularzu google lub w innej formie uzgodnionej z przedstawicielem Operatora;

  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu,
   p. Anetą Szymańską-Kubiak (e-mail stowarzyszenie@ezg.info.pl  tel. 665 46 11 45).

  • W razie wygranej w konkursie zarejestrować się (wszyscy członkowie zespołu realizującego projekt dofinansowany grantem w niniejszym konkursie)  w Systemie Obsługi Wolontariatu – służymy pomocą jak to zrobić 🙂

  • DZIAŁAĆ!!!!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarność – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.