Zgierska Wyprawa Odkrywców

Zapraszamy uczniów zgierskich szkół do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie trasy zgierskiego questu. Może ona prowadzić do miejsc ogólnie znanych – jak Miasto Tkaczy czy Stary Rynek, ale też odkrywać miejsca w pobliżu Waszych domów lub szkół.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – klas IV-VIII z terenu Zgierza.

W konkursie mogą brać udział grupy (maksymalnie 8 osób) zgłoszone przez nauczyciela-opiekuna grupy. Termin zgłoszenia grupy do udziału w konkursie: 10 października 2020. Kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 należy odesłać na adres: stowarzyszenie@ezg.info.pl.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu trasy questu obejmującego dowolne miejsca w Zgierzu. Trasa powinna być opracowana w formie graficznej (mapka, szkic trasy) oraz tekstowej, zgodnie z zasadami tworzenia tras questowych (inspiracją mogą być materiały zgromadzone na stronach www.bestquest.pl lub www.questy.com.pl). Trasa questu powinna obejmować minimum 6 miejsc. Termin zgłoszenia pracy – trasy questu – do 15 listopada 2020.

Autorzy (grupy) 3 najciekawszych tras questowych otrzymają nagrody rzeczowe.