W ZIELONE GRAMY

Projekt odpowiada na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska w Zgierzu i powiecie zgierskim. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej do podejmowania ważnych tematów i rozwiązywania problemów lokalnych poprzez wzmocnienie kompetencji obywatelskich 12 osób realizujących 3 Zielone Inicjatywy Lokalne oraz zaproszenie mieszkańców do działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony środowiska (warsztaty, szkolenia, podcasty).

Wartość zadania: 150 tys. zł

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

DEBATY O EKOLOGII

Zorganizujemy 3 otwarte debaty o problemach i wyzwaniach ekologicznych z udziałem przedstawicieli władz gmin i powiatu, mieszkańców, organizacji społecznych i ekspertów. Chcemy stworzyć podczas nich warunki do merytorycznej dyskusji o ochronie środowiska w Zgierzu i powiecie zgierskim.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Zrealizujemy ponad 20 warsztatów, spotkań i webinariów w tematyce ochrony środowiska dla mieszkańców powiatu zgierskiego. Zaprosimy ekspertów i ekspertki z całej Polski do przeprowadzenia otwartych szkoleń stacjonarnych, warsztatów edukacyjnych, spacerów ekologicznych. Uzupełnieniem działań projektowych i formą upowszechnienia ich rezultatów będą cykliczne radiowe podcasty ekologiczne, w których poruszymy tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ładem przestrzennym, do których zaprosimy ekspertów i ekspertki z regionu i całej Polski.

ZIELONA AKADEMIA

Wyłonimy 12 osób, posiadających kompetencje merytoryczne i zainteresowanych poszerzaniem wykorzystaniem swojej wiedzy z zakresu ekologii (ochrony środowiska) i zagospodarowania przestrzennego i nabycia kompetencji w obszarze partycypacji społecznej i działalności organizacji obywatelskich. Wyłonioną grupą w okresie projektu opiekować się będzie zatrudniony animator oraz 3 ekspertów/ekspertek. Celem wzmocnienia swojej kompetencji i wiedzy wezmą udział w 2 weekendowych warsztatach (na początku i końcu swoich działań) oraz 6 specjalistycznych. Produktem skierowanym do aktywnych społecznie mieszkańców powiatu zgierskiego, w tym członków organizacji pozarządowych, rad osiedli, samorządów uczniowskich czy kół studenckich będzie publikacja (podręcznik) Zielonych Rekomendacji.

ZIELONE INICJATYWY LOKALNE

Zadaniem uczestników i uczestniczek Akademii będzie przeprowadzenie 3 Zielonych Inicjatyw Lokalnych związanych z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zagospodarowaniem przestrzeni, wykorzystującej narzędzia partycypacji społecznej, angażującego do działań mieszkańców i mieszkanki, lokalne organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, rady osiedli i łódzkie środowisko ekspertów.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

W ramach rozwoju instytucjonalnego członkowie i członkinie Stowarzyszenia skorzystają z bonów rozwojowych na szkolenia i zakup sprzętu niezbędnego do pracy. Stowarzyszenie zakupi nowy aparat fotograficzny, program księgowy i rozwinie stronę internetową. Odbędą się także szkolenia z tematyki RODO.