Uwaga, uwaga!
Mamy już rozstrzygnięcie konkursu na 
WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE!
To WY wybraliście beneficjentów: instytucje i organizacje, którym chcecie udzielić wsparcia i poświęcić „roboczogodziny” Waszej wolontariackiej aktywności, a My z wielką radością udzielimy wsparcia Waszym działaniom :)
 

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty młodzieżowe:

  1. Harcerskiej Sztafety Rowerowej po Ogień Niepodległości, który dotrze do nas do Zgierza
   już 11 listopada w Święto Niepodległości

  2. Występu świątecznego Świetlików (dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Przystań) dla Seniorów  z DPS połączonego z przygotowaniem kartek świątecznych dla osób starszych i samotnych

  3. Organizacji konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej „Żołnierz oczami dziecka” połączonego z wielkim finałem, na którym wystąpi kompania reprezentacyjna uczniów Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych z Ostrowa  z pokazem musztry paradnej oraz taktyki wojskowej

  4. Naprawy wianków i innych nakryć głowy dla ZPiT Boruta, która zostanie wykonana w pracowni plastycznej  MOKu zgodnie z etnograficznymi wymaganiami dla danych regionów

 

PROJEKTY OSÓB DOROSŁYCH

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty osób dorosłych:

  1. Organizacji Dnia Piękności dla podopiecznych CARE przez uczennice  kształcące się w Zgierskiej Szkole Policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych 

  2. Organizacji spotkania świątecznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych angażujących się w tworzenie Zespołu Pieśni i Tańca Boruta istniejącego w Zgierzu już 56 lat

  3. Organizacji w SOSW cyklu warsztatów Współpraca zawsze się opłaca, mającego na celu integrację uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami z młodzieżą z innych zgierskich szkół

  4. Wydruku Kalendarza promującego folklor, do którego zapozują tancerze i tancerki ZPiT Boruta

CZEGO DOTYCZYŁ KONKURS?

Konkurs „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” był elementem programu mikrodziałań dla aktywnych osób biorących udział w akcjach wolontariackich w ramach wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych w powiecie zgierskim. Zrealizowany został przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu sfinansowanego z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Pula dostępnych środków przeznaczonych na realizację działań konkursowych wynosiła 16.000zł z czego: 8000zł na inicjatywy osób dorosłych i 8000zł na inicjatywy młodzieżowe osób niepełnoletnich.

gRATULUJEMY 🙂

Autorom i Autorkom wniosków konkursowych, które otrzymały dofinansowanie serdecznie GRATULUJEMY pomysłów i cieszymy się z możliwości dołożenia cegiełki do realizacji WASZYCH inicjatyw wolontariackich i wsparcia bliskich WASZYM sercom beneficjentów.

Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie ze wskazanymi we wnioskach liderami inicjatyw, w celu ustalenia daty podpisania umowy na wydatkowanie przyznanego grantu i uzgodnienia szczegółów realizacji inicjatywy.