Zapraszamy uczniów zgierskich szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych do udziału we wspólnym projekcie twórczego pisania. Działanie odbywa się w ramach projektu „Odkrywając Zgierz” dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Zgierz.

Projekt adresowany jest do grup 4-osobowych, zgłoszonych przez nauczyciela-opiekuna grupy. Efektem projektu będzie stworzenie opowieści, których tłem jest nasze miasto. Projekt będzie trwał około miesiąca, a proces tworzenia opowiadania zostanie podzielony na etapy:

    • Bohater,
    • Miejsce,
    • Akcja.

W każdym tygodniu grupie projektowej zostanie wyznaczone kolejne zadanie wraz
z instrukcją jego wykonania. Wszystkie te elementy będą musiały znaleźć się w opowieści.

Termin zgłaszania grup projektowych: 10 października 2020 r. Kartę zgłoszenia – załącznik numer 1 należy odesłać na adres: stowarzyszenie@ezg.info.pl.

Opowieści zostaną opublikowane w formie książkowej.