Zachować pamięć, odkryć ślady

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ, ODKRYĆ ŚLADY

Projekt trwający od kwietnia do grudnia 2017 r., był realizowany w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza. Cel to nawiązanie do wielokulturowej historii Zgierza, chcąc upamiętnić dzieje lokalnych społeczności wyznaniowych (katolickiej, ewangelickiej, żydowskiej i mariawickiej). Działania miały na celu popularyzację  dziejów Zgierza od XIX wieku do współczesności wykorzystując motyw społeczności wyznaniowych i narodowościowych, istniejących kiedyś i obecnie. Częścią projektu była Młodzieżowa Akademia Historii, czyli cykl warsztatów i spotkań o tematyce historyczno-turystycznej z nastawieniem na historię Zgierza wielokulturowego. Oprócz tego w projekcie przeprowadzono 5 spacerów śladami społeczności wyznaniowych, powstał film, odbył się konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży. Wydano również grę karcianą Wspólnota.

Projekt dofinansowany z Programu Patriotyzm Jutra ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.