WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE - edycja 2 – już ruszają!!!

Ogłaszamy drugi już konkurs na wolontariackie i młodzieżowe inicjatywy lokalne (na rzecz beneficjentów, których sami sobie wybierzecie), w ramach których sfinansujemy minimum 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy (min. 4 inicjatywy realizowane osoby dorosłe i min. 4 inicjatywy młodzieżowe realizowane przez osoby niepełnoletnie).

  • Czy jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów?
  • Czy masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariacko ludzi?
  • Czy chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego?

Jeśli Twoje odpowiedzi brzmią TAK, Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:

MINI GRANTY na realizację WOLONTARIACKICH I MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW LOKALNYCH!

Kto może wziąć udział w konkursie?
Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób, z wyznaczonym liderem, (pełnoletnim w przypadku inicjatyw młodzieżowych lub grup mieszanych wiekowo), które w okresie 15.03.2024 – 15.04.2024 r. zgłoszą swoją koncepcję inicjatywy na „WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE- edycja 2”.
Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie od 1000zł do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?
W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów WYBRANYCH PRZEZ WAS instytucji, grup potrzebujących wsparcia t.j. placówki oświatowe, domy pomocy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, itp. Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, czy co tam Wam w duszy i w sercu gra….

Co należy zrobić?

  1. zapoznać się z załączonym Regulaminem drugiej edycji konkursu „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”;

  2. zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne ” do dn. 15.04.2024 r. dostępnego w formularzu google pod linkiem https://forms.gle/q3uAtT2QX3NpbStk7 albo w innej formie uzgodnionej z z przedstawicielem Operatora konkursu;

  3. skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Anetą Szymańską-Kubiak (e-mail wolontariat@ezg.info.pl lub stowarzyszenie@ezg.info.pl lub tel. 665 46 11 45 – w godz pracy biura) albo przyjść na spotkanie organizacyjne do siedziby Stowarzyszenia EZG przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w Zgierzu w dniu 2.04.2024r o godz 11.00, albo w dniu 3.04.2024 o godz. 16.00, na którym postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania i wyjaśnić wątpliwości związane z ubieganiem się o mini grant;

  4. W razie przyznania decyzją komisji konkursowej minigrantu na realizację inicjatywy – przed podpisaniem umowy – należy zarejestrować się (wszyscy wskazani we wniosku członkowie zespołu realizującego projekt dofinansowany grantem w niniejszym konkursie) w Systemie Obsługi Wolontariatu…

    …służymy pomocą jak to zrobić ☺

  5. DZIAŁAĆ!!!!

DO POBRANIA: