AKTYWNA MŁODZIEŻ - MAŁE KROKI, WIELKIE ZMIANY

Projekt skierowany do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających lub uczących się w Zgierzu. Celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi, poczucia ich sprawczości i wpływu na miasto. Działania zakładają wsparcie organizacyjne i liderskie 20 członków samorządów szkolnych, Młodzieżowej Rady, Klubu Aktywnej Młodzieży EZG; 40 warsztatów obywatelskich w szkołach o funkcjonowaniu miasta oraz 10 lokalnych inicjatyw młodzieżowych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Wartość dofinansowania to 27 tys. euro.

WSPARCIE ORGANIZACYJNE DLA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I MRMZ

5 zgierskich szkół wzięło udział w module projektu skierowanym do członków i opiekunów samorządów szkolnych. Celem działania realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza było usprawnienie działalności samorządów i wzrost aktywności społecznej młodzieży. Do projektu dołączyły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, ZSO im. St. Staszica oraz SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży z 5 szkół – udział wzięło 734 uczniów i uczennic, którzy ocenili działalność samorządów uczniowskich i zaproponowali swoje pomysły. Swoje opinie wyrazili także opiekunowie samorządów oraz Młodzieżowej Rady podczas dwóch spotkań fokusowych. Tematyka dotyczyła współpracy samorządów i Rady oraz wspierania aktywności młodych osób. Każdy samorząd uczniowski mógł przeznaczyć 500 zł na zakup rzeczy potrzebnych do działalności. Wśród nich znalazł się sprzęt, materiały biurowe i warsztatowe, koszulki oraz gry integrujące młodzież.

Opracowanie wyników ankiet

AKADEMIA MŁODYCH LIDEREK I LIDERÓW

Akademia Młodych Liderów i Liderek była skierowana do członków i członkiń samorządów uczniowskich, Młodzieżowej Rady, wolontariuszy i wolontariuszek z organizacji społecznych. Łącznie w programie 48 godzin warsztatów wzięło udział 26 uczestników i uczestniczek, którzy skorzystali z warsztatów online, stacjonarnych i wyjazdowych prowadzonych przez znakomitych trenerów, ekspertów i coachów. Tematyka zajęć dotyczyła roli lidera/liderki w działalności społecznej, komunikacji w grupie, zarządzania projektem i organizacją czasu pracy. Uczestnicy poznawali i opisywali cechy lidera/liderki, uczyli się angażować różne osoby w grupie, obserwować emocje zespołu i dostrzegać rolę osoby liderskiej w aktywności społecznej w szkole czy mieście. Ciekawe było zderzenie wyobrażeń o liderze jako “superbohaterze” i jednocześnie przyznaniu, że każdy może być liderem lub liderką. Młodzież zdobywała też wiedzę i kompetencje z zakresu współpracy z grupą, organizacji czasu, planowania działań, przygotowując się do wsparcia realizacji Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych przez młodszych kolegów i koleżanki. Poznała fazy procesu grupowego dowiadując się, że etap różnicowania nie musi być zły.

WARSZTATY "NASZE MIASTO ZGIERZ"

Zrealizowaliśmy 40 warsztatów w 7 szkołach, przeszkalając łącznie 678 uczniów i uczennic. Dostrzegliśmy, że młodzież posiada podstawową wiedzę o mieście, instytucjach kultury czy ciekawych miejscach, ale poza ogólnodostępnymi przestrzeniami takimi jak park czy Malinka, rzadko korzysta z oferty lokalnych instytucji. Dlatego też wymienione zagadnienia rozszerzaliśmy i badaliśmy potrzeby młodych osób. Nasze miasto nie ma korzystnego obrazu w oczach młodzieży. Ale wiedza o jego funkcjonowaniu jest niezbędna zarówno w młodym, jak i dorosłym życiu. Poniższa chmura pojęć przedstawia miejsca, z którymi młodzieży najbardziej kojarzy się Zgierz. Są pozytywne, ale też negatywne. Ta lista może być przydatna przy tworzeniu kolejnych projektów czy adresowaniu działań do młodych osób.

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE

Chcąc zaangażować młodzież do podjęcia działalności ogłosiliśmy nabór na 10 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych. Celem każdej z nich było wprowadzenie pewnej zmiany w najbliższym otoczeniu młodzieży, na co każda z grup miała ok. 1 tys. zł. Większość inicjatyw była związana ze środowiskiem szkolnym. Tematyka projektów dotykała jednak także ekologii, sportu, rekreacji i spraw społecznych. Realizację inicjatyw wspierało 5 ekspertów.