AKTYWNIE I PROFESJONALNIE

rozwój działalności misyjnej i kompetencji członków Stowarzyszenia EZG

Celem zadania jest rozwój działalności misyjnej Stowarzyszenia EZG w powiecie zgierskim w obszarach młodzieżowym, kulturalnym, medialnym, młodzieżowym i obywatelskim, a także wzmocnienie stabilności finansowej organizacji z tytułu działalności wydawniczej i badawczej poprzez wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów i zwiększenie kompetencji kadry.

CO OBEJMUJE DOTACJA?

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje monitorowanie bieżącej strategii rozwoju organizacji 2026 i jej aktualizację na rok 2030, prowadzenie i rozwój Klubu Aktywnej Młodzieży EZG, w tym działania fundraisingowe, realizację działań edukacyjno-kulturalnych i wzmocnienie działań wydawniczych, rozwój działalności medialnej i studia radiowo-nagraniowego, wzmocnienie działalności obywatelskiej i badawczej, szkolenia trenersko-organizacyjne dla kadry stowarzyszenia jak też prowadzenie biura Stowarzyszenia służące usprawnieniu funkcjonowania organizacji i jej stabilizacji.

Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji

Przewidujemy monitorowanie i wdrażanie strategii na 2026 rok, jak też wypracowanie kolejnej strategii 2030 do końca zadania.

Prowadzenie i rozwój Klubu Aktywnej Młodzieży EZG

W programie Klubu planujemy organizację spotkań z ciekawymi i inspirującymi osobami, oraz zajęcia edukacyjno-integracyjne. Istotne będą stałe spotkania z doradcami zawodowymi i trenerami rozwojowymi. Harmonogram działań Klubu opierać się będzie o pomysły i zainteresowania młodzieży m. in. w obszarze ekologii, działań społecznych, kultury.

Realizacja działań edukacyjno-kulturalnych i wzmocnienie działań wydawniczych

Działanie obejmuje warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej i promocji lokalnej historii i turystyki, tworzące spójną ofertę misyjną stowarzyszenia pod hasłem “Odkrywając Zgierz”. Obok warsztatów zorganizujemy wykłady otwarte i spacery turystyczne dla mieszkańców miasta.

Rozwój działalności medialnej i studia radiowo-nagraniowego

Chcemy realizować i rozwijać odpłatne warsztaty dla młodych DJ-ów, którzy mogliby tworzyć swoją muzykę i zdobywać doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń muzycznych, konferansjerki czy animacji grupy podczas miejskich eventów. Dodatkowo planujemy uruchomić odpłatne warsztaty radiowe/dziennikarskie dla dzieci i młodzieży. Kierunkiem jest także wykorzystanie studia do nagrań podkładów muzyczno-tekstowych w filmach, animacjach, czyli stworzenie młodzieżowego banku głosów.

Wzmocnienie działalności obywatelskiej i badawczej

W ramach działania znajdzie się monitorowanie działalności samorządu lokalnego, wyszukiwanie i wspieranie mieszkańców w podejmowaniu aktywności obywatelskiej i wykorzystaniu narzędzi partycypacji. Ważnym aspektem wzmocnienia działalności obywatelskiej będzie przygotowanie zasobów i narzędzi, a także stworzenie zaplecza do prowadzenia badań społecznych.

Szkolenia trenersko-organizacyjne dla kadry stowarzyszenia

Zapewnimy kadrze stowarzyszenia możliwość indywidualnego rozwoju oraz szkoleń w obszarach merytorycznych i organizacyjnych. Zadbamy o szkolenia z tematów np. księgowość, prawo dla NGOsów, fundraising, zarządzanie strategiczne, umiejętności interpersonalne itd. Sposobem na wzmocnienie organizacji pod kątem realizacji celów statutowych w przyszłości będzie “szkoła trenerów” dla członków naszego stowarzyszenia.

Prowadzenie biura Stowarzyszenia

W ramach zadania PROO zatrudniamy pracownika administracyjno-biurowego w wymiarze 1/2 etatu na umowę o pracę. W zakresie jego obowiązków jest m. in.: prowadzenie biura w godzinach roboczych, kontakty z odbiorcami działań stowarzyszenia, prowadzenie harmonogramu użytkowania sal stowarzyszenia, opieka nad korespondencją oraz wsparcie zarządu w prowadzeniu dokumentacji stowarzyszenia.