WZMOCNIJ SIŁĘ SWOJEGO GŁOSU

Projekt dotyczył przeprowadzenia tzw. żywych lekcji WOS w 8 grupach uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Zgierza. Celem cyklu zajęć było poznanie przez uczniów zadań własnych gminy, opracowanie istotnego dla nich problemu z wybranego obszaru tematycznego oraz stworzenie rekomendacji dla władz miasta. Młodzież w łącznej liczbie 96 osób wzięła udział w serii 4 warsztatów w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych miasta i z udziałem ekspertów wypracowała 8 propozycji rekomendacji w temacie polityki młodzieżowej:

  • Psi Park (Gimnazjum nr 1)
  • Pomoc bezdomnym (Gimnazjum nr 2)
  • Infrastruktura rowerowa (Gimnazjum nr 3)
  • Sport w szkole (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
  • Opieka nad psami (SLO im. R. Traugutta)
  • Promocja imprez miejskich (ZSO im. St. Staszica)
  • Rewitalizacja Malinki (ZS nr 1 im. J. S. Cezaka)
  • Straż miejska (ZZSP im. Jana Pawła II)

Podczas finału projektu w Urzędzie Miasta Zgierza komisja konkursowa w składzie (Robert Chocholski, Jakub Pyrzanowski, Renata Malinowska-Koralewska oraz Artur Augustyniak) oceniała pomysły pod kątem przydatności dla społeczności lokalnej oraz jakości opracowania rekomendacji. 

Za najlepiej przygotowaną propozycję uznano projekt rewitalizacji ośrodka “Malinka”, który przedstawił Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka. Dwa kolejne wyróżnienia otrzymały tematy kampanii zwiększającej świadomość o potrzebach osób bezdomnych oraz stworzenia dróg rowerowych i parkingów dla rowerzystów, zaprezentowane przez Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Zwycięska grupa w nagrodę pojechała na wycieczkę do Warszawy i Centrum Nauki Kopernik.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a “żywe lekcje WOS” wsparcie finansowe z budżetu Miasta Zgierza.