KLUCZ DO RÓWNOŚCI - NIE WYKLUCZAJ

W 2010 r. zrealizowaliśmy projekt „Klucz do równości – nie wykluczaj”. Wśród działań znalazły się debata młodzieżowa i konferencja nt. przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność i biedę. Projekt został dofinansowany ze środków UE z programu Młodzież w Działaniu.