KUŹNIA WOLONTARIATU

Stowarzyszenie EZG przystępuje do kompleksowego rozwoju wolontariatu w powiecie zgierskim – chcemy zakorzenić go zarówno w działaniach własnych Stowarzyszenia, jak i w otoczeniu lokalnym.

CO JEST NASZYM CELEM?

Naszym celem jest wsparcie dla wolontariatu systematycznego w organizacjach funkcjonujących w mieście i w całym powiecie, które polegać będzie m.in. na:

– włączaniu w wolontariat w Zgierzu osób dorosłych;
– uruchomieniu wolontariatu w Gminie Zgierz (wiejskiej) oraz w całym Powiecie Zgierskim zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych;
– sieciowaniu zgierskich organizacji i instytucji publicznych w obszarze wolontariatu;
– stworzeniu narzędzi do prowadzenia e-wolontariatu.

By osiągnąć ten cel zamierzamy wykorzystać elementy strategii rozwoju Stowarzyszenia 2026 (stworzonej w ramach Funduszu Młodzieżowego) oraz przeprowadzić nowe badania ankietowe i fokusowe poświęcone wolontariatowi w powiecie zgierskim.

Celem, który chcemy zrealizować w powiecie zgierskim  jest stworzenie trwałej sieci partnerstw i Zgierskiego Centrum Wolontariatu.

CO PLANUJEMY?

Najbliższe miesiące poświęcimy na współpracę z działającymi na terenie szkół w powiecie samorządami szkolnymi i szkolnymi kołami wolontariatu. Zamierzamy zbudować sieć Filii Stowarzyszenia, a więc miejsc (poza miastem Zgierz), w których będziemy spotykać się z wolontariuszami i wspólnie planować działania aktywizujące.

Będziemy organizować zbiórki na rzecz grup potrzebujących oraz pikniki integrujące mieszkańców. Istotnym aspektem angażowania młodych wolontariuszy jest dla nas obecność ich rodziców w tworzeniu oferty naszego Stowarzyszenia, wzajemnego kontaktu i wymianu informacji o problemach i sukcesach nastolatków.


Nasze ambitne plany w ramach projektu „Kuźnia Wolontariatu w Powiecie Zgierskim” obejmują m.in.:

CHCESZ DOŁĄCZYĆ? WYBIERZ PONIŻEJ!

DLA ORGANIZACJI

Jeśli reprezentujesz instytucję/organizację potrzebującą wolontariuszy...

DLA WOLONTARIUSZY

Jeśli masz zapał, lubisz się angażować i chcesz działać z nami …

!!! Wypełnione deklaracje przesyłamy na mail: wolontariat@ezg.info.pl

NASZ ZESPÓŁ:

W rozwój wolontariatu w ramach projektu „Kuźnia Wolontariatu w Powiecie Zgierskim” angażuje się cały szeroko rozumiany zespół osób tworzących stowarzyszenie (osoby odpowiadające za promocję i integrację, dotychczasowi wolontariusze i wolontariuszki, a także nowo powołana koordynatorka wolontariatu).

Aneta
Szymańska-Kubiak

Koordynatorka

Kuźnia Wolontariatu

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Kuźnia Wolontariatu

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Gall
Anonim

Koordynator/Wolontariusz

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu sfinansowanego z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.