POZNAJ SIŁĘ SWOJEGO GŁOSU - Internetowe Radio Obywatelskie EZG

Projekt został zrealizowany przez w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu. Działania dofinansowano z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Projekt dotyczył stworzenia radia obywatelskiego w Zgierzu oraz realizacji audycji o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym od marca do września 2014 r. Celem był wzrost aktywności obywatelskiej zgierzan i zgierzanek, zwiększenie ich wiedzy o samorządzie oraz promocja zainteresowań i sukcesów mieszkańców i mieszkanek Zgierza w różnym wieku.

Wśród działań znalazły się m. in. radiowe relacje na żywo z miejskich imprez plenerowych i sesji Rady Miasta Zgierza, audycje radiowe przygotowywane przez uczniów i uczennice mające na celu promocję zgierskich szkół, otwarte spotkania ze znanymi łódzkimi dziennikarzami i dziennikarkami radiowymi, a także wyjazdowy warsztat integracyjny dla członków redakcji do Kurnędza.

Koordynatorem działań był Adrian Skoczylas, redaktorem naczelnym redakcji – Łukasz Cezary Adamski, za obsługę administracyjno-księgową odpowiadała Barbara Powroźnik.

W okresie realizacji projektu stowarzyszenie przystosowało lokal przy ul. Długiej 15 na potrzeby biura i studia radiowego.

Całkowity koszt projektu to 137 tys. zł.