ZGIERSKIE SIŁACZKI

Projekt “Zgierskie Siłaczki” został dofinansowany z programu “Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie . Dotyczył upamiętnienia ważnych dla historii miasta zgierzanek. Dzięki projektowi stworzyliśmy grę memory o Zgierskich Siłaczkach: nauczycielkach, lekarkach, radnych i prawniczkach.

Tematyka projektu łączyła się ze 100-letnimi rocznicami w 2018 roku: utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu, uzyskania praw wyborczych kobiet oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. W projekcie realizowanym wspólnie z Muzeum Miasta Zgierza znalazły się m. in. warsztaty Młodzieżowej Akademii Historii, spacery historyczne, filmy edukacyjne o “zgierskich siłaczkach”, a także gra typu memory.

Projekt był realizowany w okresie maj – grudzień 2018 r.

Wyjazdowe warsztaty "Zgierskie Siłaczki"

Warsztaty odbyły się w weekend 7-9 września 2018 roku, gdzie uczestnicy udali się do Chomiąży Szlacheckiej i Biskupina, by edukować młodzież o historii zgierskich kobiet z okresu międzywojennego i integrować w ramach Młodzieżowej Akademii Historii.

Gra memory “Zgierskie Siłaczki” zawiera 10 par kart, które należy połączyć według klucza: bohaterka + temat/miejsce działalności, zgodnie z instrukcją.
Grę można nabyć w Stowarzyszenie EZG oraz Muzeum Miasta Zgierza, możemy ją również wysłać pocztą. Gra kosztuje 30 zł. Zapraszamy do kontaktu: stowarzyszenie@ezg.info.pl.
0
Wartość projektu
0
Egzemplarzy gry