album-art
Magdalena Grabia-Krawczyk, Maciej Rubacha
00:00

Lamusy Magdalena Grabia-Krawczyk i Maciek Rubacha w swoim programie goszczą historyczkę sztuki Justynę Chmielecką, z którą rozmawiać będą o sztuce zwanej naiwną. Justyna Chmielecka jest kuratorem nowej czasowej wystawy w Muzeum Miasta Zgierza, pt. Oblicza sztuki samorodnej. Porozmawiamy o malarstwie jako formie terapii, o kolekcjonowaniu dzieł sztuki, o symbolice prezentowanych obrazów a także o pięciu artystach uważanych za ścisłą czołówkę przedstawicieli sztuki zwanej naiwną; Erwinie Sówce, Teofilu Ociepce, Ryszardzie Kosku, Władysławie Wałędze i zgierzaninie Władysławie Rząbie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *