Dotacja na projekt “Odkrywając Zgierz”

Otrzymaliśmy dotację z budżetu miasta na projekt “Odkrywając Zgierz”! W planie są: warsztaty modelarskie, medialne oraz kulturalno-historyczne, wydarzenia artystyczne dla młodzieży i spacery turystyczne.

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców miasta do poznawania lokalnej historii, kultury i turystyki, zwiększenie liczby wydarzeń w obszarze edukacji kulturalnej, medialnej i architektonicznej, upowszechnianie wiedzy o lokalnej kulturze i historii. Wartość dofinansowania z konkursu Gminy Miasto Zgierz wynosi 20 tys. zł.

W ramach wydarzeń artystycznych dla młodzieży zorganizujemy: konkurs “Zgierz Ma Talent”, warsztaty twórczego pisania “ZGIERZOPIS” oraz grę miejską “W poszukiwaniu zgierskiego detalu”.

Projekt zakłada również prowadzenie radia internetowego.

Niestety na pewne działania będziemy musieli poczekać ze względu na epidemię koronawirusa, ale część zaczniemy realizować już w maju w trybie online!

Międzypokoleniowa integracja

Dzięki dotacji Miasto Zgierz zrealizujemy w tym roku projekt “Aktywni seniorzy – międzypokoleniowa integracja”, którego celem jest wspólna i wzajemna edukacja oraz integracja osób powyżej 60. roku życia z młodzieżą.

W programie są: warsztaty artystyczne, kulturalne, medialne i obywatelskie dla seniorów oraz trzy wydarzenia integrujące osoby starsze i młodzież.

Już teraz zapraszamy zgierskich seniorów i seniorki oraz młodzież chętną do wsparcia działań. Zaczynamy w marcu!