Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – WYNIKI KONKURSU

Uwaga, uwaga!
Mamy już rozstrzygnięcie konkursu na WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE!
To WY wybraliście beneficjentów: instytucje i organizacje, którym chcecie udzielić wsparcia i poświęcić „roboczogodziny” Waszej wolontariackiej aktywności, a My z wielką radością udzielimy wsparcia Waszym działaniom 🙂

Uwaga, uwaga!
Mamy już rozstrzygnięcie konkursu na 
WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE!
To WY wybraliście beneficjentów: instytucje i organizacje, którym chcecie udzielić wsparcia i poświęcić „roboczogodziny” Waszej wolontariackiej aktywności, a My z wielką radością udzielimy wsparcia Waszym działaniom :)
 

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty młodzieżowe:

  1. Harcerskiej Sztafety Rowerowej po Ogień Niepodległości, który dotrze do nas do Zgierza
   już 11 listopada w Święto Niepodległości

  2. Występu świątecznego Świetlików (dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Przystań) dla Seniorów  z DPS połączonego z przygotowaniem kartek świątecznych dla osób starszych i samotnych

  3. Organizacji konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej „Żołnierz oczami dziecka” połączonego z wielkim finałem, na którym wystąpi kompania reprezentacyjna uczniów Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych z Ostrowa  z pokazem musztry paradnej oraz taktyki wojskowej

  4. Naprawy wianków i innych nakryć głowy dla ZPiT Boruta, która zostanie wykonana w pracowni plastycznej  MOKu zgodnie z etnograficznymi wymaganiami dla danych regionów

 

PROJEKTY OSÓB DOROSŁYCH

Dofinansowanie do inicjatyw otrzymają projekty osób dorosłych:

  1. Organizacji Dnia Piękności dla podopiecznych CARE przez uczennice  kształcące się w Zgierskiej Szkole Policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych 

  2. Organizacji spotkania świątecznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych angażujących się w tworzenie Zespołu Pieśni i Tańca Boruta istniejącego w Zgierzu już 56 lat

  3. Organizacji w SOSW cyklu warsztatów Współpraca zawsze się opłaca, mającego na celu integrację uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami z młodzieżą z innych zgierskich szkół

  4. Wydruku Kalendarza promującego folklor, do którego zapozują tancerze i tancerki ZPiT Boruta

CZEGO DOTYCZYŁ KONKURS?

Konkurs „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” był elementem programu mikrodziałań dla aktywnych osób biorących udział w akcjach wolontariackich w ramach wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych w powiecie zgierskim. Zrealizowany został przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu sfinansowanego z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Pula dostępnych środków przeznaczonych na realizację działań konkursowych wynosiła 16.000zł z czego: 8000zł na inicjatywy osób dorosłych i 8000zł na inicjatywy młodzieżowe osób niepełnoletnich.

gRATULUJEMY 🙂

Autorom i Autorkom wniosków konkursowych, które otrzymały dofinansowanie serdecznie GRATULUJEMY pomysłów i cieszymy się z możliwości dołożenia cegiełki do realizacji WASZYCH inicjatyw wolontariackich i wsparcia bliskich WASZYM sercom beneficjentów.

Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie ze wskazanymi we wnioskach liderami inicjatyw, w celu ustalenia daty podpisania umowy na wydatkowanie przyznanego grantu i uzgodnienia szczegółów realizacji inicjatywy.

 

Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – już ruszają!!!

Jeśli jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów,
Jeśli masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariuszy, Jeśli chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego,
Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:)

Jeśli jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów, Jeśli masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariuszy, Jeśli chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego, Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie:

MINI GRANTY na realizację
WOLONTARIACKICH I MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW LOKALNYCH

Ogłaszamy konkurs na wolontariackie i młodzieżowe inicjatywy lokalne (na rzecz beneficjentów, których sami sobie wybierzecie), w ramach których sfinansujemy min. 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy (min. 4 inicjatywy realizowane osoby dorosłe i min. 4 inicjatywy młodzieżowe realizowane przez osoby niepełnoletnie).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób, z wyznaczonym liderem, (pełnoletnim w przypadku inicjatyw młodzieżowych lub grup mieszanych), które w okresie 18.10.-31.10.2023 r. zgłoszą swoją koncepcję inicjatywy na  „WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE”.

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie od 1000zł do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów WYBRANYCH PRZEZ WAS instytucji, grup potrzebujących wsparcia t.j. placówki oświatowe, domy pomocy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, itp. Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, czy co tam Wam w duszy i w sercu gra….

Co należy zrobić?

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”;

  • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” do dn. 31.10.2023 r. dostępnego tutaj w formularzu google lub w innej formie uzgodnionej z przedstawicielem Operatora;

  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu,
   p. Anetą Szymańską-Kubiak (e-mail stowarzyszenie@ezg.info.pl  tel. 665 46 11 45).

  • W razie wygranej w konkursie zarejestrować się (wszyscy członkowie zespołu realizującego projekt dofinansowany grantem w niniejszym konkursie)  w Systemie Obsługi Wolontariatu – służymy pomocą jak to zrobić 🙂

  • DZIAŁAĆ!!!!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarność – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.