“W zielone gramy” – REKRUTACJA NADAL TRWA!!!

Zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją aktywność społeczną i wprowadzić pozytywne zmiany w temacie ochrony środowiska i przestrzeni publicznej do udziału w naszym projekcie ekologicznym “W zielone gramy”!

Dołącz do projektu i zagraj z nami w zielone!

Zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją aktywność społeczną i wprowadzić pozytywne zmiany w temacie ochrony środowiska i przestrzeni publicznej do udziału w naszym projekcie ekologicznym “W zielone gramy”! 

Jakich osób poszukujemy?

  • pełnoletnich, zamieszkujących powiat zgierski, w szczególności Miasto Zgierz;

  • zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu publicznego itp.;

  • posiadających podstawową wiedzę w tematyce projektu lub wykształcenie w danym obszarze (np. z zakresu nauk społecznych, o środowisku, gospodarki przestrzennej itp.);

  • zmotywowanych do realizacji kilkumiesięcznego grupowego projektu.

Na czym polega projekt?

Do udziału w projekcie zaprosimy 12 osób, których zadaniem będzie przeprowadzenie Zielonej Inicjatywy Lokalnej na terenie Zgierza lub sąsiednich gmin powiatu zgierskiego, związanej z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. Inicjatywy będą realizowane w 3 grupach tematycznych zgodnych z zainteresowaniami i celami osób uczestniczących w projekcie.

W ramach inicjatywy wykorzystacie narzędzia partycypacji społecznej, włączycie do działania mieszkańców i mieszkanki oraz lokalne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, skorzystacie również ze wsparcia eksperckiego. Efektem inicjatyw mogą być widoczne zmiany w przestrzeni miejskiej – np. zagospodarowanie terenów zielonych i wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, jak również wypracowanie rekomendacji, raportu, projekt uchwały lub koalicja mieszkańców, organizacji i instytucji. 

Wszystkie Wasze działania oraz rekomendacje znajdą się w publikacji przygotowanej na koniec projektu, służącej zwiększeniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek na temat ochrony środowiska i wsparciu ich udziału w konsultowaniu spraw lokalnych

HARMONOGRAM PROJEKTU

  • przyjmowanie zgłoszeń: do 15 grudnia 2023 r.;

  • rozmowy z kandydatami/kandydatkami oraz wyniki rekrutacji: do końca grudnia 2023 r.

  • warsztaty integracyjno-edukacyjne: koniec 2023 r. – maj 2024 w pobliżu Zgierza

  • cykl 6 warsztatów specjalistycznych (po 4 h) – styczeń 2023 – maj 2024;

  • realizacja Zielonych Inicjatyw Lokalnych: do czerwca 2024;

  • wyjazdowe warsztaty ewaluacyjne: czerwiec 2024;

W projekcie otrzymacie:

  1. Finansowe wsparcie: budżet w wysokości 5 000 zł dla każdej z 3 grup stworzonych przez osoby uczestniczące w projekcie podczas pierwszych warsztatów, który może zostać przeznaczony np. na badania ankietowe/fokusowe, mapowanie terenu, otwarte warsztaty z ekspertami, spotkania tematyczne w szkołach, spacery badawcze, wycieczki, debaty, zakup sprzętu lub inne działania służące realizacji projektu.

  2. Wsparcie eksperckie: zaproszeni eksperci i ekspertki z zakresu ochrony środowiska będą udzielać wsparcia merytorycznego i doradztwa w trakcie trwania projektu. Będą dostępni, aby odpowiedzieć na Wasze pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi się spotkacie.

  3. Warsztaty specjalistyczne z zakresu prawa dotyczącego ochrony środowiska, narzędzi partycypacji społecznej, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dobrych praktyk odpornych miast, projektowania dostępnej przestrzeni oraz działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekologii.

co należy zrobić?

Do 15 grudnia prześlij formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej 🙂

W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@ezg.info.pl lub telefoniczny pod numerem 665 461 145.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ogłoszenie o pracę!

Stowarzyszenie EZG poszukuje osoby na stanowisko “Koordynator_ka Wolontariatu”.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, (w trakcie studiów) lub wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • doświadczenie w działalności społecznej (np. z młodzieżą lub osobami dorosłymi, zarządzanie projektami lub zespołami.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów dotyczących organizacji pozarządowych, działalności pożytku publicznego i wolontariatu;
 • wcześniejszy udział w szkoleniach dla wolontariuszy lub koordynatorów wolontariatu (np. posiadanie certyfikatu);
 • prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • organizacja i rozwój wolontariatu długoterminowego i e-wolontariatu, planowanie kierunków działań w powiecie zgierskim (poprzez Klub Aktywnej Młodzieży i Kuźnię Wolontariatu – dla osób dorosłych)
 • pozyskiwanie nowych wolontariuszy (niepełnoletnich i dorosłych), koordynowanie i monitorowanie ich pracy, w tym rozliczanie godzin w Systemie Obsługi Wolontariatu (co najmniej 4500 godz. rocznie);
 • wspieranie wolontariuszy w działaniach (stacjonarnie i zdalnie), w tym bieżąca komunikacja, organizacja akcji, happeningów, spotkań, szkoleń, warsztatów i wyjazdów;
 • koordynacja i promocja naboru Młodzieżowych i Wolontariackich Inicjatyw Lokalnych (8 rocznie), wizyt studyjnych (1 rocznie);
 • udział w szkoleniach, tutoringu i wydarzeniach dotyczących wolontariatu, przewidzianych w projekcie;
 • nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami poszukującymi wolontariuszy;
 • stały kontakt z Zarządem Stowarzyszenia i wspieranie innych działań w obszarach młodzieżowym i obywatelsko-społecznym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w zadaniowym trybie pracy (w tym weekendy);
 • wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach i projektach Stowarzyszenia;
 • przyjazną atmosferę pracy i społecznie zaangażowany zespół.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: stowarzyszenie@ezg.info.pl Termin składania aplikacji: 25 września 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie EZG dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”