EZG na Zgierskim Kaziuku

Kolejny rok byliśmy obecni na Jarmarku Kaziukowym w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, promując nasze gry edukacyjne i przewodnik turystyczny.

W ostatnich latach stworzyliśmy i opracowaliśmy: Zgierski Przewodnik Turystyczny, grę planszową Zgierscy Fabrykanci, grę karcianą Wspólnota oraz grę memory Siłaczki. Nasze produkty zachęcają do poznawania historii i kultury Zgierza oraz promują walory turystyczne miasta.

Nasze gry na trasie Sztafety Niepodległości

Gry “Zgierscy Fabrykanci”, “Wspólnota” oraz “Siłaczki” znalazły się na trasie Sztafety Niepodległości organizowanej przez ZHP Hufiec Zgierz.

Zgierscy harcerze obdarowują grami miejsca, w których goszczą podczas rowerowej sztafety, m. in. w Lublinie i Radomiu.

Sztafeta rowerowa z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują ogień innym harcerzom i instruktorom z całej Polski uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Ponadto 11 listopada uczestnicy sztafety składają ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, podczas    głównych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa.

Wyjazdowe warsztaty “Zgierskie Siłaczki”

W weekend 7-9 września udaliśmy się do Chomiąży Szlacheckiej i Biskupina, by edukować młodzież o historii zgierskich kobiet z okresu międzywojennego i integrować w ramach Młodzieżowej Akademii Historii.

Wśród najsłynniejszych Siłaczek omawianych na warsztatach znalazły się Stefania Kuropatwińska, Helena Wiewiórska, Machla Reichert, Małgorzata Serini-Bulska oraz Jadwiga Wajs.

To dopiero początek projektowych działań, których efektem będą filmy edukacyjne i broszura! Zrealizujemy je wspólnie z Muzeum Miasta Zgierza oraz Miasto Zgierz dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski.Spacer śladami zgierskich siłaczek

17 czerwca ulicami miasta przeszedł spacer “Kobieca strona Zgierza”, inaugurujący projekt “Zgierskie Siłaczki” realizowany przez Stowarzyszenie EZG. Przewodniczką była Iwona Hulewicz-Sroczyńska.

Trasa spaceru wiodła śladami żon miejscowych fabrykantów, radnych, włókniarek, sportsmenek i nauczycielek. Nie zabrakło oczywiście wspomnienia Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety-adwokat w Polsce i Stefanii Kuropatwińskiej, twórczyni Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

Projekt “Zgierskie Siłaczki” został dofinansowany z programu Patriotyzm Jutra ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Stowarzyszenie EZG upamiętni “Zgierskie Siłaczki”!

Stowarzyszenie EZG otrzymało kolejne dofinansowanie z programu “Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie. Nowy projekt będzie dotyczyć historii ważnych dla naszego miasta zgierzanek, takich jak Stefania Kuropatwińska czy Helena Wiewiórska.

Tematyka projektu łączy się z tegorocznymi 100-letnimi rocznicami: utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu, uzyskania praw wyborczych kobiet oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. W projekcie realizowanym wspólnie z Muzeum Miasta Zgierza znajdą się m. in. warsztaty Młodzieżowej Akademii Historii, spacery historyczne, filmy edukacyjne o “zgierskich siłaczkach”, a także gra typu memory.

Projekt realizowany będzie w okresie maj – grudzień 2018 r. Jego celem jest upamiętnienie często nieznanych kobiet, które w niezwykły sposób zapisywały się w historii Zgierza (m. in. jako radne, lekarki, nauczycielki).