Nasze gry na trasie Sztafety Niepodległości

Gry “Zgierscy Fabrykanci”, “Wspólnota” oraz “Siłaczki” znalazły się na trasie Sztafety Niepodległości organizowanej przez ZHP Hufiec Zgierz.

Zgierscy harcerze obdarowują grami miejsca, w których goszczą podczas rowerowej sztafety, m. in. w Lublinie i Radomiu.

Sztafeta rowerowa z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują ogień innym harcerzom i instruktorom z całej Polski uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Ponadto 11 listopada uczestnicy sztafety składają ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, podczas    głównych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa.