Przyznaliśmy stypendia dla aktywnej i zdolnej młodzieży

Nabór wniosków odbył się w ramach Funduszu Wsparcia Aktywnej i Zdolnej Młodzieży EZG, na który składają się środki uzyskane w trakcie zbiórki publicznej “Paka dla Uczniaka” oraz przekazanych 1.5% podatku.

W II edycji Funduszu otrzymaliśmy 21 zgłoszeń uczennic i uczniów, którzy angażują się w wolontariat szkolny lub przy organizacji pozarządowej bądź włączają się w działalność samorządu uczniowskiego lub Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Komisja na podstawie opisów w formularzach oraz zaświadczeń o działalności wolontariackiej i społecznej postanowiła przyznać 10 stypendiów o łącznej wartości 3750 zł:

 • Wiktoria Pabiańczyk – 500 zł
 • Lena Wrona – 500 zł
 • Małgorzata Drozdalska – 400 zł
 • Weronika Pabijańczyk – 400 zł
 • Stanisław Krawiec – 400 zł
 • Hanna Guzdowska – 400 zł
 • Adam Szpruch – 400 zł
 • Łucja Gajda – 250 zł
 • Maria Makowczyńska – 250 zł
 • Jakub Ozimek – 250 zł

Gratulujemy! Zgodnie z wnioskami, stypendia zostaną wykorzystane przez młodzież m. in. na kursy językowe, zajęcia artystyczne, zakup sprzętu sportowego i książek.

Sylwetki stypendystek i stypendystów:

Wiktoria PabiańczykZaangażowana społecznie, aktywnie włącza się w życie szkoły i klasy, bierze udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu, jest członkinią Szkolnego Koła Caritas, przygotowuje wypieki, jak i prace plastyczne, do licytacji podczas akcji charytatywnych, jest wolontariuszką w Klubie Aktywnej Młodzieży przy Stowarzyszeniu EZG
Lena WronaDziała w szkolnym wolontariacie, a także bierze udział w akcjach ogólnopolskich typu WOŚP czy Szlachetna Paczka, jest laureatką konkursu Ośmiu Wspaniałych, angażuje się w prace grupy teatralnej działającej przy MOK.
Małgorzata DrozdalskaJako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego pomaga w organizowaniu wielu akcji dobroczynnych, które na stałe goszczą w szkolnej tradycji, uczestniczy także w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu, a także aktywizuje rówieśników do wspólnych działań.
Weronika PabijańczykWolontariuszka w Szkolnym Kole Wolontariatu działającym przy I LO im. Staszica w Zgierzu, działa w Klubie Aktywnej Młodzieży przy Stowarzyszeniu EZG, gdzie oprócz udziału a akcjach społecznych nagrywa także podcasty, a także prowadzi TikToka KAM-u.
Stanisław KrawiecOd 3 lat aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, z którym oprócz aktywnych działań na rzecz społeczności uczniowskiej zajmuje się  także dbaniem o grób Jana Niepokoja  – patrona SP4, reprezentuje też szkołę na turniejach szachowych, zajmuje się nagłośnieniem imprez szkolnych, jest utytułowanym pływakiem.
Hanna GuzdowskaJest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas, z którym angażuje się w akcje na rzecz zwierząt, a także działania na rzecz WOŚP czy Szlachetnej Paczki, od wybuchu wojny na Ukrainie pomaga zarówno uchodźcom, jak i osobom przebywającym na terenie kraju objętego konfliktem zbrojnym.
Adam SzpruchUdziela się charytatywnie w szkole jak i poza nią, aktywny sportowiec, pomaga w odrabianiu zadań domowych dzieciom z Rodzinnego Domu Fundacji Happy Kids nr 6 w Zgierzu, jako młodszy ratownik jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Łucja GajdaOd 4 lat działa w Kole Misyjnym przy Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grotnikach z którym angażuje się w akcje mające na celu pozyskanie środków finansowych dla potrzebujących dzieci w różnych rejonach świata.
Maria MakowczyńskaUzdolniona plastycznie, brała udział w wielu konkursach plastycznych reprezentując szkołę i zdobywając miejsca na podium albo wyróżnienia, uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego i angażuje się na rzecz klasy i szkoły.
Jakub OzimekAngażuje się w działalność Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, jako wolontariusz czuwa nad przekazem medialnym Hospicjum, a także nad kształtem strony www Stowarzyszenia.

Zgierz Ma Talent 2024 – wyniki!

Przedstawiamy wyniki w 5. edycji konkursu “Zgierz Ma Talent” skierowanego do uzdolnionej artystycznie młodzieży!

Do udziału w konkursie zgłoszono 11 występów (9 solistów i 2 pary). Głosowanie odbyło się w formie online w dniach 15-16 czerwca. Swoje punkty przyznało także Jury w składzie (Karolina Miżyńska – Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn w Zgierzu, Kuba Niedziela – Urząd Miasta Zgierza, Łukasz Roman – Starostwo Powiatowe w Zgierzu).

W oparciu o głosowanie Publiczności i Jurorów wyłoniliśmy 3 laureatów i 2 wyróżnienia, przyznając nagrody w wysokości od 100 do 700 zł!

Wyniki 5. edycji “Zgierz Ma Talent” 2024:

I miejsce: Natalia Kaczmarek i Jakub Kret (taniec towarzyski) – 700 zł

II miejsce: Weronika Wiśniewska (śpiew) – 400 zł

III miejsce: Nina Skawińska (taniec akrobatyczny – pole dance) – 250 zł

Wyróżnienia:

Małgorzata Wojciechowska (śpiew / gitara) – 100 zł

Lena Zalepińska (taniec nowoczesny) – 100 zł

“Zgierz Ma Talent” to cykliczny konkurs dla młodych zgierzan posiadających talent artystyczny. Nagrodą oprócz statuetek są bony artystyczne do wykorzystania na rozwój swojego talentu – np. zakup sprzętu lub opłacenie warsztatów.

Konkurs odbywa się w ramach projektu “Zgierskie Wątki” realizowanego przez Stowarzyszenie EZG i dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Zgierz i Powiatu Zgierskiego.

Protokół wyników konkursu “Zgierz Ma Talent 2024”.

Otwarta głowa – jak budować relacje z młodzieżą

W ramach “Partnerstwa dla młodzieży” sieciujemy się i dokształcamy! Podczas warsztatów z Julianem Czurką (Masterkey, Fundacja Owoc Spotkania) dyskutowaliśmy o jakich tematach rozmawia się z młodzieżą często (bo są miłe), rzadko (bo są trudne) albo… nigdy!

Poznaliśmy też model SCARF (status, pewność, autonomia, relacje i sprawiedliwość) jako sposób na odczytywanie reakcji młodych ludzi i kreowanie współpracy z nimi.

“Partnerstwo dla młodzieży” to inicjatywa skierowana do osób dorosłych współpracujących z młodymi ludźmi w szkołach, organizacjach pozarządowych albo instytucjach publicznych. W planie na ten rok mamy spotkania sieciujące, kolejne warsztaty i Forum Młodzieżowe! Chcesz dołączyć? Napisz: stowarzyszenie@ezg.info.pl

Projekt “KAMpania rozwojowa EZG” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Wyjazdowe warsztaty w ramach Akademii EZG

Jesteśmy po wyjeździe, podczas którego otrzymaliśmy ogromną dawkę motywacji do działania!

Podczas warsztatów w ramach Akademii EZG zapoznaliśmy się bliżej z tematem organizacji pozarządowych, a także braliśmy udział w zadaniach, które pozwoliły nam lepiej poznać samych siebie. Warsztaty o czynnikach zaangażowania, informacji zwrotnej oraz elementach współpracy poprowadziła Marta Henzler, trenerka i superwizorka.

Sam wyjazd miał też charakter integracyjny i zaczął się od… curlingu!

Projekt “KAMpania rozwojowa EZG” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Tworzymy Partnerstwo dla młodzieży!

Chcemy zacieśniać współpracę szkół, organizacji pozarządowych i instytucji kultury oraz wzajemnie się wspierać w podejmowanych działaniach.⬜️ Dlatego zapraszamy osoby działające na rzecz zgierskiej młodzieży – nauczycieli, animatorów, edukatorów i instruktorów – do udziału w spotkaniach z cyklu “Partnerstwo dla młodzieży”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2023 r. w godz. 16.30-17.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Długiej 15.

Nasze plany to m.in.:

 • wzajemna wymiana informacji o podejmowanych działaniach oraz dobrych praktykach w zakresie prowadzenia wolontariatu, samorządów uczniowskich itp;
 • bezpłatne szkolenia i warsztaty z ekspertami/ekspertkami w zakresie współpracy z młodzieżą;
 • tworzenie rekomendacji i wskazówek do zgierskiej polityki młodzieżowej.

Forum Młodzieżowe za nami!

To pierwsze duże działanie w ramach naszego nowego projektu skierowanego do młodzieży i osób współpracujących z młodymi ludźmi. Podczas spotkania w Starym Młynie Karolina Karolewska zaprezentowała dotychczasowe działania Klubu Aktywnej Młodzieży, a Adrian Pal przedstawił założenia i plany na opracowanie i wdrożenie polityki młodzieżowej w ramach projektu “Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”.

W debacie, w której uczestniczyły Agnieszka Jaksa (Grupa Wolontarystyczna “AGRAFKA”), Barbara Michalska (EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań) oraz Karolina Miżyńska (Stary Młyn Zgierz) poruszyliśmy temat działań, które angażują młodych ludzi, zmian na przestrzeni lat w sposobach aktywności społecznej oraz potrzeb młodych ludzi w mieście takim jak Zgierz. Głos w dyskusji często zabierała sama młodzież, która najlepiej opowiadała o swoich potrzebach i pomysłach m. in. na miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu, poczucie bezpieczeństwa, poszukiwanie pomocy u osób dorosłych w związku ze zdrowiem psychicznym.

Projekt “KAMpania rozwojowa EZG” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy.

EZG – Miejscem Przyjaznym Wolontariuszom!

Radosny wieczór spędziliśmy dziś podczas XV Gali Wolontariatu organizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”.

Jako prowadzący Klub Aktywnej Młodzieży EZG otrzymaliśmy certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, a Karolina Karolewska otrzymała nagrodę Koordynatorki Roku 2022 w konkursie “Korpus Solidarności” Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogromnie się cieszymy i czujemy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszych działań ze zgierską młodzieżą, do czego i Was zapraszamy!

Wyniki Zgierz Ma Talent 2022!

Prezentujemy wyniki Konkursu Zgierz Ma Talent 2022

 1. Weronika Wiśniewska (śpiew)
 2. Mścibor Kaczmarek (produkcja dźwiękowa)
 3. Małgorzata Wojciechowska (śpiew)

Wyróżnienia:

 • Weronika Cnotka
 • Małgorzata Paszko

Ogromne gratulacje! O wynikach zdecydowały połączone punktacje Jury (Elżbieta Woldan-Romanowicz, Kuba Niedziela i Justyna Chmielecka) oraz Publiczności – w ankiecie zagłosowało 1419 osób!

Konkurs odbywa się w ramach projektu “Odkrywając Zgierz” dofinansowanego ze środków Powiatu Zgierskiego i Miasta Zgierza.

Wszystkie konkursowe filmy można obejrzeć tutaj.

Biało-czerwone Święto Niepodległości

W Święto Niepodległości na Placu Kilińskiego witaliśmy harcerzy ze Sztafety Rowerowej ,,Ogień Niepodległości”. Następnie w kierunku Placu Jana Pawła II przeszła Parada Niepodległości, w której udział wzięło kilkaset osób!

Cieszymy się, że kolejny rok mogliśmy współorganizować to wydarzenie i zadbać o biało-czerwoną oprawę razem z wolontariusz(k)ami Klubu Aktywnej Młodzieży EZG.

Biało-czerwone gadżety, w tym flagi i balony, przygotowaliśmy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #NOWEFIO.

Karolina Karolewska koordynatorką roku!

Fantastyczna wiadomość od Regionalnego Centrum Wolontariatu “Centerko”. Koordynatorka prowadzonego przez nas Klubu Aktywnej Młodzieży EZG, Karolina Karolewska wygrała konkurs na najlepszego koordynatora wolontariatu w województwie łódzkim! Bardzo się cieszymy i gratulujemy!

Teraz Karolina weźmie udział w ogólnopolskim etapie konkursu Korpusu Solidarności organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

To duże i w pełni zasłużone wyróżnienie dla Karoliny, w dodatku świetny prezent na dzisiejsze urodziny! 

Jeśli masz 13-19 lat i chcesz dołączyć do Klubu Aktywnej Młodzieży, napisz: kam@ezg.info.pl