Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – zgłoś swój pomysł

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG – kultura, edukacja, ekologia, sport, przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy wysłać na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl do 12 września br. Inicjatywy będą mogły być realizowane pomiędzy 20 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Porwany Jasiek Krusche odnaleziony!

Na ulicach Miasta Tkaczy, Długiej czy 1 Maja odbyła się gra miejska Porwanie w starym Zgierzu, organizowana przez Klub Aktywnej Młodzieży EZG we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza.

Do udziału zgłosiły się trzy drużyny, łącznie w grze udział wzięło 10 osób. Zwyciężyła grupa w składzie: Kinga Bieniek Milena Bieniek – Cwońda i Martyna Dybowska. Gracze mieli do rozwiązania różnego rodzaju zadania służące odnalezieniu porwanego (ale tylko w grze!) małego Jana Krusche.

Koordynatorką działania była Karolina Karolewska.

Sprzątanie lasu na Rudunkach

Przy okazji Światowego Dnia Ziemi włączyliśmy się w akcję organizowaną przez panią Elżbietę Gacę i razem z wieloma mieszkańcami Zgierza, w tym młodzieżą sprzątaliśmy dziś las na Rudunkach.

Na niedużym obszarze znaleźliśmy mnóstwo śmieci: szkła, plastiku, tkanin, które upakowaliśmy w kilkanaście worków.

Po wspólnym sprzątaniu zajrzeliśmy na Malinkę, by obejrzeć trwający remont i złapać nieco optymizmu.

Ankieta nt. działalności samorządów

W kwietniu pytamy zgierską młodzież o ich zdanie na temat swoich samorządów uczniowskich. Wnioski z ankiet pomogą nam wspólnie z samorządami wydać łącznie blisko 3 tys. zł na ich wzmocnienie i usprawnienie działalności.

Do badania przystąpiło 5 szkół ze Zgierza: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu oraz ZSO im. St. Staszica.

Uczniowie i uczennice odpowiedzą na 10 pytań o ocenę funkcjonowania ich samorządów uczniowskich, pomysły na działania oraz dostrzegane trudności.

Zadanie odbywa się dzięki grantowi Gminy Miasto Zgierz i towarzyszy projektowi “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” dofinansowanemu przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Zapraszamy do Klubu Aktywnej Młodzieży!

Jeżeli macie 13-19 lat i chcielibyście zacząć działać na polu społecznym, kulturowym lub wolontariackim, Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest właśnie dla Was!

Ze swojej strony oferujemy otwartość na Wasze propozycje, udział w ciekawych projektach i akcjach charytatywnych, m. in. cyklicznych akcjach krwiodawstwa, pomocy dla dzieci z domów dziecka i świetlicy środowiskowej.

Klub spotyka się co poniedziałek o 16.00 przy ul. Długiej 15 – z powodu obostrzeń część spotkań odbędzie się na aplikacji Teams.

Prosimy o wiadomość, aby wysłać link do rozmowy – mail: koordynator.kam@wp.pl lub tel. 725 394 058 ; 536 219 921.

Rozpoczęliśmy szkolenia liderskie

Warsztatami dla młodych liderek i liderów rozpoczęliśmy projekt “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany!”. W sobotnie przedpołudnie połączyliśmy integrację z twórczą dyskusją, kim jest lider/ka i co pomaga nam działać w grupie.

Jeśli macie ok. 16-20 lat i chcecie dołączyć do grona uczestników/uczestniczek projektu, serdecznie zapraszamy! Szczegóły znajdziecie w zakładce “Aktywna Młodzież“.

Wsparcie organizacyjne dla samorządów szkolnych

Zapraszamy zgierskie szkoły do udziału w module projektu skierowanym do członków i opiekunów samorządów szkolnych. Celem działania realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza jest usprawnienie działalności samorządów i wzrost aktywności społecznej młodzieży.

Chcemy przeprowadzić ankietę wśród uczniów i nauczycieli danej szkoły (ok. 150 osób), której wyniki wskażą potrzeby i oczekiwania wobec samorządu uczniowskiego. Rezultatem badania będzie plan działalności i rozwoju samorządu szkolnego. W tym celu przeznaczymy również ok. 500 zł na zakup materiałów i sprzętu lub przeprowadzenie szkoleń służących wsparciu dla samorządu uczniowskiego.

Przewidujemy udział w projekcie 5 szkół i samorządów uczniowskich z terenu Miasta Zgierza – decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany czas realizacji działania to marzec – czerwiec br.

Rekrutacja do projektu “Aktywna Młodzież”

Ruszamy z rekrutacją do nowego projektu Stowarzyszenia: “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”! Poszukujemy młodych osób zaangażowanych lokalnie, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje społeczne i liderskie.

Rekrutacja skierowana jest do młodych osób w wieku 16-20 lat, mieszkających lub uczących się w Zgierzu, działających w samorządzie szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza bądź jako członkowie lub wolontariusze w organizacjach pozarządowych.

Wśród działań planowanych dla 20 osób wyłonionych w module Akademii Młodych Liderek i Liderów znajdą się:

  • weekendowe warsztaty integracyjne (marzec 2021);
  • dwa jednodniowe warsztaty stacjonarne (kwiecień/maj 2021);
  • weekendowe warsztaty podsumowujące (wrzesień 2021);
  • wspieranie grup realizujących Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne w ramach projektu (wrzesień-grudzień 2021).

Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, będą to warsztaty wyjazdowe. Jeśli nie – odbędą się w formie zdalnej. Terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – rekrutacja trwa do 22 lutego. Chętne osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną (spotkanie na żywo lub zdalnie).

Projekt został dofinansowany z Programu “Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Utworzyliśmy Klub Aktywnej Młodzieży!

Stowarzyszenie EZG od lat działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodzieży – teraz powołaliśmy w tym celu specjalną jednostkę, Klub Aktywnej Młodzieży EZG.

Celem Klubu ma być promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

Do Klubu dołączać mogą młode osoby w wieku 13-19 lat zamieszkałe lub uczące się na terenie powiatu zgierskiego, które chcą podjąć aktywność społeczną i wolontariacką.

Członkowie i członkinie Klubu będą mogli brać udział m. in. w projektach Stowarzyszenia EZG, prowadzić audycje w Radiu EZG oraz uczestniczyć warsztatach i spotkaniach wolontariuszy służących rozwojowi osobistemu osób chętnych do niesienia pomocy.

Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest nawiązaniem do projektu Stowarzyszenia prowadzonego w latach 2018-2019, w ramach którego blisko 40 osób zrealizowało szereg inicjatyw lokalnych, w tym Paradę Niepodległości, społeczną kampanię “Nie daj nabić się w butelkę” czy debatę z udziałem kandydatów na Prezydenta Zgierza.

Młodzi radni Sejmiku Wojewódzkiego

Członkowie naszego Stowarzyszenia Jakub Kwiatkowski oraz Maciek Malczewski zostali radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego! Obaj są już także radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

W zeszłym roku Kuba i Maciek brali udział w projekcie “Klub Aktywnej Młodzieży”, gdzie razem z resztą grupy Żywe Lekcje WOS zorganizowali debatę kandydatów na Prezydenta Miasta Zgierza i opracowali szereg rekomendacji dla władz miasta, m. in. nocne autobusy miejskie i darmowa komunikacja dla młodzieży, park trampolinowy czy aplikacja geocachingowa.