Mamy status OPP!

Nasze Stowarzyszenie uzyskało status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu będzie można przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie już w przyszłym roku, podczas rozliczania PIT za 2020 rok.

Zapamiętajcie nasz nr KRS: 0000350060.

Organizacje Pożytku Publicznego mają prawo:

  1. do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych,
  2. do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
  3. możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej (przywilej ten stracił na znaczeniu ok. 2009 r.),
  4. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
  5. zwolnienie:
  • dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż “zwykłe” organizacje pozarządowe), 
  • z podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej, 
  • z opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej
  • z opłat sądowych
  • z podatku od czynności cywilnoprawnych