#Perspektywa2027

Stowarzyszenie EZG włączyło się w działania OFOP – Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych #Perspektywa2027, mające na celu sprawdzenie przygotowań poszczególnych województw do nowej perspektywy finansowej UE.

Wkrótce ruszy nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027. W obliczu zmian klimatycznych podstawą wszystkich działań będzie Europejski Zielony Ład. Przy opracowywaniu regionalnych programów operacyjnych ważne będzie zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.

Spotkanie robocze (online) dla organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego odbędzie się 21 stycznia (czwartek), godz. 14:00. Zgłoszenia: https://tiny.pl/r5n45