Śladem dawnych karczm i restauracji

Kolejna wędrówka turystyczna była poświęcona dawnym austeriom, karczmom, zajazdom i restauracjom, które znajdowały się w Zgierzu.

Historia części z nich sięga średniowiecza, niektóre odwiedzali nowo przybyli fabrykanci, kilka pamiętają jeszcze starsi zgierzanie i zgierzanki spędzający wolny czas po pracy w PRL-owskich zakładach przemysłowych. Większości tych miejsc niestety nie ma już na mapie naszego miasta, ale warto o nich pamiętać.

Spacer odbył się w ramach projektu “Odkrywając Zgierz” realizowanego przez Stowarzyszenie EZG dzięki dotacji Miasta Zgierza. Przewodnikiem był Maciej Rubacha.