Utworzyliśmy Klub Aktywnej Młodzieży!

Stowarzyszenie EZG od lat działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodzieży – teraz powołaliśmy w tym celu specjalną jednostkę, Klub Aktywnej Młodzieży EZG.

Celem Klubu ma być promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

Do Klubu dołączać mogą młode osoby w wieku 13-19 lat zamieszkałe lub uczące się na terenie powiatu zgierskiego, które chcą podjąć aktywność społeczną i wolontariacką.

Członkowie i członkinie Klubu będą mogli brać udział m. in. w projektach Stowarzyszenia EZG, prowadzić audycje w Radiu EZG oraz uczestniczyć warsztatach i spotkaniach wolontariuszy służących rozwojowi osobistemu osób chętnych do niesienia pomocy.

Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest nawiązaniem do projektu Stowarzyszenia prowadzonego w latach 2018-2019, w ramach którego blisko 40 osób zrealizowało szereg inicjatyw lokalnych, w tym Paradę Niepodległości, społeczną kampanię “Nie daj nabić się w butelkę” czy debatę z udziałem kandydatów na Prezydenta Zgierza.