Wsparcie organizacyjne dla samorządów szkolnych

Aktywny-samorzad

Zapraszamy zgierskie szkoły do udziału w module projektu skierowanym do członków i opiekunów samorządów szkolnych. Celem działania realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza jest usprawnienie działalności samorządów i wzrost aktywności społecznej młodzieży.

Chcemy przeprowadzić ankietę wśród uczniów i nauczycieli danej szkoły (ok. 150 osób), której wyniki wskażą potrzeby i oczekiwania wobec samorządu uczniowskiego. Rezultatem badania będzie plan działalności i rozwoju samorządu szkolnego. W tym celu przeznaczymy również ok. 500 zł na zakup materiałów i sprzętu lub przeprowadzenie szkoleń służących wsparciu dla samorządu uczniowskiego.

Przewidujemy udział w projekcie 5 szkół i samorządów uczniowskich z terenu Miasta Zgierza – decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany czas realizacji działania to marzec – czerwiec br.