Wspieramy projekt “Tak! dla edukacji seksualnej”

Stowarzyszenie EZG wspiera projekt “Tak! Dla edukacji seksualnej w całej Polsce” realizowany przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Uczestniczką projektu ze Zgierza jest Aneta Szymańska-Kubiak.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Celem działań jest stworzenie sieci edukatorek/ów seksualnych z małych i średnich miast Polski, którzy w swoich regionach działać będą na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej.

Projekt jest odpowiedzią na brak edukacji seksualnej w Polsce i brak utożsamiania jej z prawami człowieka, w tym prawem do wiedzy o swoim zdrowiu i wolności do planowania swojego życia.

Nasze Stowarzyszenie będzie wspierać uczestniczki i uczestników projektu w organizacji warsztatów w mieście, spotkań z przedstawicielami lokalnych władz i sojuszników oraz rzecznictwa na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej i równościowej w samorządzie.