Lista konkursowa Zgierz Ma Talent 2021

Prezentujemy listę uczestniczek i uczestników konkursu “Zgierz Ma Talent 2021”! Transmisja online odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godz. 17.00 na Facebooku.

1️⃣ Aleksandra Cyrulińska (śpiew)

2️⃣ Jakub Graczyk (produkcja muzyki elektronicznej)

3️⃣ Natalia Juźwicka (śpiew)

4️⃣ Róża Stępniak (klarnet)

5️⃣ Amelia Matusiak (śpiew)

6️⃣ Karolina Dębowska (makijaż artystyczny)

7️⃣ Jakub Wojtaszczyk (śpiew)

8️⃣ Antonina Witkosz (śpiew+pianino)

9️⃣ Damian Zakrzewski (modelarstwo)

???? Julia Dębowska (śpiew)

Przypominamy, że o wynikach konkursu w połowie zdecyduje Publiczność, która będzie oddawać swój głos w niedzielę przez Internet.

Konkurs rysowniczy Zgierska Manga

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w konkursie “Zgierska manga“.

Celem konkursu jest zaprezentowanie zgierskiej historii i współczesności w formie mangi – komiksu japońskiego.

Tematyka prac musi być związana ze zgierskimi miejscami i zabytkowymi obiektami, zaś opisane w krótkim komiksie historie mają dotyczyć bohaterów i bohaterek fikcyjnych lub prawdziwych – z przeszłości lub współczesnych.

Scenorys/komiks powinien składać się z 6 obrazków (kadrów) zawierający grafikę oraz tekst, które połączone są ze sobą akcją, tematem i miejscem.

Na prace w formie rysunku tradycyjnego lub wykonanego na tablecie graficznym czekamy do 15 listopada 2021. Można je dostarczyć osobiście do placówki lub wysłać mailem na konkursy@ckdzgierz.pl

Więc informacji dostępnych w regulaminie konkursu lub bezpośrednio u koordynatora i autora zwycięskiej inicjatywy – Adriana Skoczylasa (tel 665 461 145).

Regulamin na stronie ckdzgierz.pl


Wydarzenie dofinansowano ze środków Centrum Kultury Dziecka, filii nr 1 MOK w Zgierzu, w ramach konkursu “Kultura na ulice 2021”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 października 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członkiń i Członków naszego Stowarzyszenia. Pragniemy ogłosić, że skład naszego Zarządu wygląda następująco:

 • Prezes – Adrian Skoczylas
 • Wiceprezes – Maciej Rubacha
 • Sekretarz – Jakub Kwiatkowski
 • Skarbnik – Szymon Matusiak

W skład Komisji rewizyjnej wchodzą:

 • Dagmara Leszczyńska
 • Mikołaj Walczak
 • Mateusz Słowiński

Zgierz Ma Talent 2021

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu artystycznego “Zgierz Ma Talent” 2021! Uczestnikami konkursu mogą być młode osoby w wieku 13-21 lat zamieszkujące lub uczące się w Zgierzu lub gminie Zgierz, które posiadają talent artystyczny (wokalny, taneczny, instrumentalny, plastyczny itd.)

Konkurs odbędzie się w formie online poprzez transmisję internetową w dniu 14 listopada 2021 r. (niedziela) na kanale Facebook Stowarzyszenia EZG. Transmisja internetowa będzie zawierać filmy przesłane przez uczestników, prezentujące ich zdolności.

Laureatów wybierze wspólnie Jury oraz Publiczność, głosująca w dniu transmisji. Nagrodami za trzy najlepsze miejsca oraz dwa wyróżnienia będą bony artystyczne na zakupy rzeczowe związane z talentem uczestników od 100 do 500 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3-minutowy film prezentujący talent uczestnika oraz formularz zgłoszeniowy (skan/zdjęcie) do 5 listopada 2021 r. na adres mail: stowarzyszenie@ezg.info.pl.

Przewidywana liczba występów konkursowych wynosi 10.

Konkurs odbywa się w ramach projektu “Odkrywając Zgierz” realizowanego przez Stowarzyszenie EZG dzięki dotacji Powiatu Zgierskiego i Gminy Miasto Zgierz.

Spotkanie z behawiorystką zwierzęcą

Pierwsza inicjatywa odbywająca się w ramach Przyrodniczej KAMpanii za nami!

Dziś odwiedziła nas behawiorystka zwierzęca. Dowiedzieliśmy się bardzo pożytecznych rzeczy, wiemy na jakie zachowania psów zwracać uwagę zanim nas ugryzie. Zapraszamy do śledzenia i udziału w kolejnych przyrodniczych działaniach 😉

Działanie realizowane z ”Mini grantów na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”

Wyniki II naboru Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych

Wyłoniliśmy kolejne 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych, które w najbliższych miesiącach pojawią się w zgierskich szkołach i przestrzeni miejskiej. Pomysły zgłosiła młodzież z naszego miasta w wieku 14-18 lat.

 • “Zgierska Amatorska Liga Siatkówki”
 • “Angielski jest wszędzie. English is everywhere” (nauka języka angielskiego z wykorzystaniem sprzętu muzycznego w Szkole Podstawowej nr 5)
 • “Kolor i ruch” (wykorzystanie gier korytarzowych na lekcjach wf-u w Szkole Podstawowej nr 11)
 • “Mól komiksowy” (bookcrossing komiksów w SP 11)
 • “Warsztaty samoobrony dla dziewcząt i kobiet”

Te i wcześniej wybrane działania rozpoczną się już w październiku i potrwają nawet do stycznia. Zachęcamy do ich śledzenia i aktywnego uczestnictwa. Inicjatywy są dofinansowane w ramach naszego projektu “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

“Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”

Weekend spędzamy z młodymi liderami i liderkami na szkoleniu z pracy w grupie i z grupą, ćwiczymy komunikację, uczymy się o motywacji, a w przerwie od szkoleń integrujemy się.

Trenerem podczas zajęć był Julian Czurko (Masterkey), a wyjazd zorganizowało Biuro Podróży Ready To Go.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”.

X Festiwal Modeli Redukcyjnych w Łasku

Mamy już pierwsze sukcesy młodych, zgierskich modelarzy!

Nasi klubowicze mieli okazję zaprezentować się na X Festiwalu Modeli Redukcyjnych w Łasku, a teraz szykują się na XVII Międzynarodowy Festiwal Modelarski Bytom. Jeśli chcecie dołączyć do naszych cotygodniowych warsztatów modelarskich to zapraszamy do kontaktu

Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwszych 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych otrzymało dofinansowanie! Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty:

 • „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna i seksualna na miarę XXI w.” (warsztaty dla młodzieży i grupa edukacyjna w social mediach)
 • „Hotele dla owadów w centrum miasta” (warsztaty edukacyjne i budowa domków dla pszczół)
 • „Imprezowo i wesoło” (nagłośnienie wydarzeń szkolnych i wprowadzenie ekologicznych dekoracji świątecznych)
 • „Reader’s Corner w SP4” (wypożyczalnia książek i czasopism w języku angielskim dla uczniów)
 • „Zdrowo i kolorowo” (działania sportowe na obiektach MOSiR i spacery nordic walking)

Do 4 października potrwa II nabór wniosków, w którym wyłonimy kolejne 5 inicjatyw.

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie kolejnych 5 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG:

 • organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych,
 • promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa,
 • rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia i sportu,
 • usprawnienie transportu zbiorowego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom,
 • integracja międzypokoleniowa z seniorami.

W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw.

Inicjatywy będą mogły być realizowane do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl w terminie do 4 października 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne.

Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przyrodnicza KAMpania

Ruszamy z Przyrodniczą KAMpanią!

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko”. Dziś chcemy Wam przedstawić nasze działanie.

Poza wspólnym przyswajaniem materiału, odbędzie się kilka spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin ( w tym z behawiorystką zwierzęcą – specjalistką od psich zachowań, leśnikiem, ratownikiem medycznym).