Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne – zgłoś swój pomysł

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG – kultura, edukacja, ekologia, sport, przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy wysłać na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl do 12 września br. Inicjatywy będą mogły być realizowane pomiędzy 20 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.